Dorpsraad Pannerden

Dorpsraad: samen meer speelruimte

  • Hits: 2113

Vanuit de Dorpsraad is de projectgroep, speeltuinen, actief betrokken geweest voor het realiseren van het speelplan Pannerden. Als dorp, Pannerden, hebben wij gekozen voor een gezamenlijke aanpak met buurverenigingen of buurtbewoners. Samen met de gemeente Rijnwaarden is er gekeken naar de mogelijkheden en wensen.

Onze gezamenlijke inspanning heeft het volgende opgeleverd:

  • nieuwe speeltuin De Netelstede;
  • aanpassing en vernieuwing speeltuin Elzenhof;
  • aanpassing en vernieuwing speeltuin Grobbestede;
  • behouden van speeltuin De Kamp.

De realisatie van het speelplan zal plaatsvinden tussen eind mei en begin juni van dit jaar. Van het speelplan zijn posters gemaakt met de daarop de direct betrokken vrijwilligers.

Met de genoemde speeltuinen en speeltuin Hoge Oever is er voor Pannerden voldoende speelruimte ontstaan.

Bijgaand een drietal posters met daarbij aanvullende informatie en contactgegevens:

De netelstede Pannerden

Elzenhof Pannerden

 Grobbestede Pannerden

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!