Dorpsraad Pannerden

Waardering voor Zevenaarse mantelzorgers

  • Hits: 715

Veel mensen zorgen onbetaald voor hun partner, een familielid of een bekende. Denk bijvoorbeeld aan zorg bij een langdurige ziekte, mensen met beperkingen of ouderen. Ook in Zevenaar zijn veel mensen actief als mantelzorger. De inzet die zij leveren, wordt gewaardeerd door de gemeente en zij wil Zevenaarse mantelzorgers graag faciliteren waar kan. De mantelzorgwaardering neemt daarom vanaf 2018 een andere vorm aan.

Expertisecentrum Mantelzorg Zevenaar
Het geld dat eerder ingezet werd voor De Stad! In-cadeaubonnen wordt per 2018 geïnvesteerd in ondersteuning op maat voor mantelzorgers om hen zo optimaal mogelijk zorgen uit handen te nemen. Dit uit zich onder andere in het expertisecentrum Mantelzorg Zevenaar dat dit jaar is opgezet. Dit is een verzamelpunt voor zowel organisaties als inwoners waar alle deskundigheid over mantelzorg is gebundeld en waar mantelzorgers 365 dagen per jaar terecht kunnen voor ondersteuning en vragen. Dit is niet alleen voor de huidige mantelzorgers, maar het centrum gebruikt ook haar expertise om nieuwe mantelzorgers in kaart te brengen.

Aan het expertisecentrum Mantelzorg Zevenaar is een netwerkorganisatie verbonden bestaande uit scholen, werkgevers, huisartsen, thuisorganisaties, etc. om te kijken hoe zij hun leerlingen en werknemers kunnen ondersteunen in hun mantelzorgtaak in hun dagelijks leven. Zo wordt er gekeken wat er nodig is om bijvoorbeeld een studie te kunnen blijven volgen of welke maatregelen zij kunnen treffen zodat mantelzorgers hun werk thuis en bij de werkgever goed kunnen combineren. Denk hierbij aan het verschuiven van werktijden en studieondersteuning.

Bloemetjesactie
Er wordt daarnaast ook jaarlijks een Bloemetjesactie georganiseerd door Caleidoz als waardering voor mantelzorgers. Hierbij kunnen Zevenaarse inwoners een mantelzorger aandragen om een amaryllisbol te ontvangen. Inwoners die een aanvraag willen indienen voor de Bloemetjesactie, kunnen voor vrijdag 16 november 2018 een e-mail sturen naar mantelzorg@caleidoz.nl of telefonisch contact opnemen via (06) 20 63 55 63. Voor meer informatie kunnen mantelzorgers ook via deze contactgegevens terecht bij Mantelzorg Zevenaar.

Tagged under Dorpsraad Sociaal

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!