Dorpsraad Pannerden

Dorpsraad: Dorpsraad veroordeelt laffe daad.

  • Hits: 2579

De dorpsraad is een stichting met als doel de leefbaarheid te behouden of te verhogen in het dorp Pannerden. Het is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemene belang van het dorp en zijn bewoners te behartigen. Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen, of te werken.

Het doet ons oprecht verdriet om te vernemen dat niet aan eenieder deze leefbaarheid wordt gegund. Een Pannerdens gezin is het slachtoffer geworden van vernielingen met racistische motieven. Door deze laffe daad is dit gezin een vreselijk onrecht aangedaan. Dit kan en mag niet meer gebeuren, ongeacht welk motief of beweegreden hierachter schuil gaat.

Wij spreken onze hoop uit dat het gezonde verstand en dialoog het gaat winnen van geweld, en wensen het Pannerdense gezin alle sterkte en kracht toe voor nu, en voor de toekomst.

Wij wensen eenieder fijne en vooral vredige feestdagen toe.

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!