Activiteiten & Evenementen

Verslag bijeenkomst visiedocument RKPSC

  • Hits: 1687

"R.K.P.S.C. stapje hoger op, uitvoeren met ambitie"

Op maandag 17 september jl. is in de kantine van Sportpark de Pauwengaard het 1 e concept van het visie document "R.K.P.S.C. stapje hogerop, uitvoeren met ambitie" uitgelegd aan de aanwezigen de kantine. De voorzitter gaf vanaf 20.00 uur een uitgebreid uitleg van de inhoud van het visiedocument dat uit 2 onderdelen bestond. Namelijk een deel waarin organisatie en middelen ter sprake kwamen en het communicatieplan. Zoals al gemeld was het een eerste concept dat tot een definitieve versie moet groeien en uiteindelijk tot invoering van de voorstellen en uitvoering van werkzaamheden.
Het was de bedoeling dat er op het document commentaar kon worden gegeven die kan worden verwerkt in een definitieve versie.

Enkele opmerkingen die tijdens de uitleg van het visiedocument naar voren kwamen waren de volgende:
➢ Concentreren op behoud van de spelersleeftijd 20-29 jaar;
➢ onderscheiden met jeugdopleiding t.o.v. andere verenigingen;
➢ dwingender beleid t.a.v. leden (lusten en lasten);
➢ webshop andere artikelen in opnemen zoals sjaals, petjes etc;
➢ jeugdbeleid koppelen aan visiedocument;
➢ sponsoren meer betrekken bij vereniging;
➢ gebruik maken van het programma "linkedIn voor werving sponsors.

Het bestuur van R.K.P.S.C. neemt de opmerkingen die deze avond zijn geplaatst mee in het definitief te vormen document. Het definitieve document zal in november a.s. worden besproken. De leden, donateurs,sponsors, trainers, leiders, vrijwilligers en vertegenwoordiger(s) van gemeente, landelijke belangen amateurvoetbal en KNVB zullen worden uitgenodigd om deze avond bij te wonen. De exacte datum in november zal via de diverse media worden bericht.

©Bestuur RKPSC

Tagged under Sport

Paanderse Horoscoop: Waegschaol (24 september t/m 23 oktober)

weegschaal pannerden.infoPaanderse Horoscoop: Waegschaol (23 september t/m 23 oktober)

De Waegschaal liek wel gemaak veur de liefde! De Waegschaol is un charmante partner die ok nao jaore huwelijk nog attent kan zien. De Weegschaal slit af en toe un bietje deur, dit liek wel aongebore. Mhar de Waegschaol kan daornao wel snel ien balans komme en hilt absoluut niet van probleme op ut liefdesgebied en werkt keihard om disse te veurkomme. De bille, oge, ore, moond, lippe en huid zien de erogene zones van de Waegschaal, en das un hele moel vol! Daorbi-j blief tie evenwichtig, stelt zien prioriteiten en als ut mot dan gooit ie gewich ien de strijd. Bekende Paanderse waegschaole zien de flexibele Marcel Aarntzen, huusman Hugo vd boogaard, de Sik-Erik Sommers en cooperatieve Thera Leenders!

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!