Activiteitenkalender

Algemene ledenvergadering van schuttersgilde Claudius Civilis

Claudius Civilis
Datum: vrijdag 21 september 2018 20:00 - 21:30

Locatie: Dorpsplein

claudiuscivilis

Algemene ledenvergadering

van het schuttersgilde “Claudius Civilis “ te Pannerden te houden op vrijdag 21 september 2018 in het schuttersgebouw. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen van de Algemene Jaarvergadering gehouden op 8 juni 2018
  3. Ingekomen stukken / mededelingen
  4. Voorbereiding kermis 2018
  5. Benoeming functies officieren
  6. Aanmelding nieuwe leden *
  7. Wat er verder ter tafel komt
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Toelichting op agendapunt 6:

Diegene die zich willen aanmelden als lid  moeten de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

I.v.m. nieuwe wetgeving, dienen 16- en 17- jarigen een handtekening bij zich te hebben van de ouders. Zij dienen bij aanmelding de jaarcontributie van €17,50.- te betalen.

Wij hopen dat velen van u deze vergadering zullen bijwonen.

Directie en Senaat

Namens deze, Hans Pouwels, Secretaris a.i.

 

 

Alle datums


  • vrijdag 21 september 2018 20:00 - 21:30

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!