Pannerden Actueel

Oudervereniging over de Renbaan.

  • Hits: 2635

Basisschool ’t Scathe in Pannerden is sinds augustus j.l. gevestigd in tijdelijke noodlokalen aan de Renbaan, in verband met nieuwbouw in het centrum van het dorp. De meeste kinderen komen op de fiets naar de school, de jonge kinderen worden gebracht door hun ouders. De Renbaan tussen de Nieuwstraat en de Industrieweg is ter hoogte van sporthal de
Pauwengaard verkeersluw: dat wil zeggen alleen toegankelijk voor voetgangers/fietsers/bromfietsers. Het is ook de meest gebruikelijke en veilige route naar de school.
Burgemeester en wethouders van gemeente Rijnwaarden zijn nu voornemens het raadsbesluit van begin mei j.l. uit te voeren, waarin deze weg opengesteld gaat worden voor gemotoriseerd verkeer in beide richtingen. Dit besluit is na een turbulent verlopen besluitvormingsproces tot stand gekomen. Op 31 augustus publiceerde het college van B&W het voornemen tot aanpassing van het verkeersbesluit voor de Renbaan in Pannerden.


Grotere kaart weergeven

Na het raadsbesluit is verplaatsing van de school naar deze locatie pas aan de orde gekomen. Dat de verantwoordelijken voor de sporthal een tweezijdige volledige openstelling bepleiten is hun verantwoordelijkheid. Als verantwoordelijke ouders voor
onze kinderen doen wij dat niet. Wij vinden dit een onverantwoorde keuze. Wij vinden dan ook dat het college, die borg moet staan voor een veilige verkeerssituatie voor onze kinderen, dit raadsbesluit niet moet uitvoeren en minimaal moet uitstellen zolang de school op deze locatie is gevestigd.

Individuele ouders en de oudervereniging gaan daarom een zienswijze indienen en een handtekeningenactie starten.
Zij vertrouwen op het gezond verstand van het college B&W en op minimaal uitstel van de plannen.
Ook vragen zij zich hardop af of het na een tweezijdige openstelling straks nog wel veilig genoeg is om via die route met de klassen naar de gymles in de Pauwengaard te gaan of naar de sportverenigingen die daar gevestigd zijn.

Naast deze handtekeningen actie van de Oudervereniging, die zal gaan van deur-tot-deur, is er ook een digitaal initiatief. Deze petitie is opgezet door een ouder en wordt ondersteund door de Oudervereniging.

{jcomments on}

Paanderse Horoscoop: Waegschaol (24 september t/m 23 oktober)

weegschaal pannerden.infoPaanderse Horoscoop: Waegschaol (23 september t/m 23 oktober)

De Waegschaal liek wel gemaak veur de liefde! De Waegschaol is un charmante partner die ok nao jaore huwelijk nog attent kan zien. De Weegschaal slit af en toe un bietje deur, dit liek wel aongebore. Mhar de Waegschaol kan daornao wel snel ien balans komme en hilt absoluut niet van probleme op ut liefdesgebied en werkt keihard om disse te veurkomme. De bille, oge, ore, moond, lippe en huid zien de erogene zones van de Waegschaal, en das un hele moel vol! Daorbi-j blief tie evenwichtig, stelt zien prioriteiten en als ut mot dan gooit ie gewich ien de strijd. Bekende Paanderse waegschaole zien de flexibele Marcel Aarntzen, huusman Hugo vd boogaard, de Sik-Erik Sommers en cooperatieve Thera Leenders!

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!