Dorpsraad: Dorpsraad vraagt aandacht voor 30-km zone

Naar aanleiding van klachten van bewoners uit Pannerden over veel te hoge snelheden in de bebouwde kom wil de commissie Verkeer & Veiligheid van Dorpsraad Pannerden hier iets aan doen.

Het idee is om mensen regelmatig te herinneren aan de maximum snelheid van 30 km. per uur in het aangegeven gebied.

Op zaterdag 28 januari houden we een actie waarbij we huis-aan-huis een tweetal stickers (zie foto) verspreiden.
Het betreft hier alleen de huizen binnen de 30 km-zone.

We starten rond 10:00 uur vanaf onze informatiekraam die we opstellen op het pleintje vóór de Coop op het Dorpsplein.

Onze vraag aan u is om de verstrekte stickers aan de voorzijde op de GFT- èn de plasticcontainer te plakken. Deze twee containers staan het vaakst aan de straat, waardoor de stickers vaak te zien zullen zijn.
Hopelijk herinneren weggebruikers zich dan de maximum toegestane snelheid!

Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen mee zullen werken en de overlast door te hard rijden afneemt.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Commissie Verkeer & Veiligheid
Dorpsraad Pannerden.

containers met 30 kilometer stickers

Tip: Maak het oppervlak waar de sticker komt eerst grondig schoon, liefst met een ontvetter, waardoor de sticker goed blijft zitten!

dorpsraad pannerdenlogo

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.