Oprichting Dorpsraad Pannerden

Aan alle inwoners van Pannerden.

Zoals u wellicht al gehoord heeft hebben enkele inwoners van Pannerden het initiatief genomen om een dorpsraad voor Pannerden op te richten. Graag willen wij u wat meer informeren over deze plannen.

Wat is een dorpsraad?

 • Een stichting met als doel de leefbaarheid te behouden of te verhogen in het dorp Pannerden.
 • De dorpsraad is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemene belang van het dorp en zijn bewoners te behartigen.
 • De dorpsraad is niet politiek gebonden.
 • De dorpsraad bevordert het woon- leef- en werkklimaat van Pannerden. Omdat de dorpsraad geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Pannerden.

Wat doet de dorpsraad voor u?

 • De dorpsraad onderhoudt een goede communicatie met de bewoners en belangengroepen van het dorp.
 • De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen.
 • De dorpsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Rijnwaarden, en de gemeenteraad.
 • Het college, van haar kant is verplicht om bij plannen die de fysieke leefomgeving raken, advies in te winnen bij de dorpsraad.

Wat doet de dorpsraad niet!

 • De dorpsraad onderneemt geen actie op grond van uitsluitend persoonlijke belangen van dorpsleden, maar de dorpsraad dient alleen het algemeen belang van het dorp.

Wie zitten er in de dorpsraad?

 • De leden van de dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners. Wij zijn geen politieke partij, wat overigens niet betekend dat een lid geen politiek mag bedrijven.
 • Een dorpsraad komt gewoonlijk eens in de 8 weken bij elkaar. De op te richten dorpsraad mag dit natuurlijk veranderen.

Wat kun U van ons verwachten?

 • Dat de leden zich belangeloos inzetten voor het verhogen van de kwaliteit van de leefbaarheid in Pannerden

Wat verwachten wij van u?

 • Van u verwacht de dorpsraad dat u meedenkt en ons op een opbouwende en positieve wijze wilt informeren en van advies wilt voorzien. Zowel bij bestaande als bij zich nieuw aandienende problemen die betrekking hebben tot de leefbaarheid van Pannerden.

Onderstaande personen hebben het initiatief tot oprichting genomen, maar daarmee zijn we er nog niet. De medewerking en het vertrouwen van heel Pannerden is nodig om dit succesvol te laten zijn. Graag willen wij daarom met u van gedachten wisselen en wat meer informatie delen tijdens een informatieavond.

Informatieavond dorpsraad Pannerden
25 Maart 2015
Om 19.30 uur in de Pannerd

Wij hopen op een grote opkomst. Laten we met z’n allen laten zien, waartoe we in Pannerden in staat zijn!

Groeten van de leden van de dorpsraad in oprichting: Albert Janssen, André Bodde, Bart Wezendonk, Bob Hendriks, Geert Ijsveld, Mark Evers, Marleen Wezendonk, Michelle Wezendonk, Michiel Loef, Nic v/d Wetering, Arno Benning en Toos Meurs.

Vragen? Stuur een mail naar dorpsraad@pannerden.info.

dorpsraad pannerdenlogo

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.