Dorpsraad: Samenvatting vervolgavond 14 april 2015

Op deze avond was ook de heer Koen Verlinden, regiomanager Dela, aanwezig om tekst en uitleg te geven over het sluiten van de aula. Na zijn uitleg was er nog een korte interactie met de aanwezigen. Grootste motivatie voor de sluiting is het kostenplaatje. De aula blijft nog even open tot juli 2015. Ondertussen zijn er partijen hierover geïnformeerd, maar is er nog geen duidelijkheid over de toekomst van de aula.

Daarna volgde een presentatie van de Dorpsraad waarin er werd teruggeblikt naar de eerste informatie avond. Op deze avond zijn diverse vragen en opmerkingen door bewoners ingediend die door de Dorpsraad zijn beoordeeld op de volgende aspecten:

 • Is het een onderwerp die het Algemeen belang dient.
 • Is het een onderwerp die meer het Individuele belang dient.

In geval van Algemeen belang dan krijgt deze de aandacht van de Dorpsraad en wordt er een vervolgtraject gestart. De Individuele belangen krijgen geen vervolgactie vanuit de Dorpsraad, maar mocht het nodig zijn dan kan de Dorpsraad adviseren of doorverwijzen naar de juiste partij.

Hierna volgde een interactie met de aanwezigen die in groepen nogmaals deze punten gingen bespreken. Al discussiërend kon men aangeven of de betreffende punten inderdaad van Algemeen- of individueel belang zijn.

Dit resulteerde uiteindelijk tot de volgende conclusies en opsommingen:

Commissie Zorg & welzijn:

 • De deelnemers aan de tafel “Zorg & Welzijn” waren zeer content over de opzet van deze avond.
 • Ze waren niet te spreken over het contact wat ze hadden met de gemeente. Lange telefonische wachttijden en niet de gevraagde persoon te spreken krijgen.
 • Ook was het onduidelijk waar ze met hun vragen naar toe moesten.
 • Telefonische of per mail daar konden de meeste niet mee overweg.

Antwoord van de commissie:

 • Vraag hiervoor hulp bij familie. Wij nemen hier wel notitie van en bij vele klachten kan de dorpsraad stappen onder nemen.
 • Commissie voorstel om contact te leggen met sociale team Rijnwaarden om te vragen wie wat doet en dit terug te koppelen naar de burgers.
 • Voor vragen over de Pannerd hebben wij de aanwezigen verwezen naar de informatie avond over de Pannerd op 16 april jongstleden.

dorpsraad vervolg05

Commissie Verkeer & veiligheid:

12 personen hebben deelgenomen aan de discussietafel van Verkeer en Veiligheid.
De AB vragen zijn allemaal doorgenomen aan de tafel.
De commissie bestond uit 2 personen, maar aan het eind van de discussie hadden we er 4 commissieleden bij!
Uit de discussie kwam vooral naar voren, dat we op dit moment voor veel vragen weinig kunnen doen. Maar vooral moest de commissie aandacht vragen en lobbyen bij de diverse personen, verenigingen, gemeentelijke instanties en de school over de verkeersveiligheid van de Haspelstraat, Schoolstraat en het Dorpsplein.

Punten die al in behandeling zijn:

 • Buurtbusvereniging Rijnwaarden (voorzitter Wim Palm) aangeschreven over een andere busroute. Zij hebben dit in behandeling genomen en komen daar zo spoedig mogelijk op terug.
 • Lobberdenseweg slecht en gevaarlijk. Toeristisch Informatiecentrum Rijnwaarden (Willy ten Vaarwerk) benaderd. Zij gaan wethouder Lamers daarover aanspreken. Wethouder Lamers op 16 april in de Pannerd ook gesproken over de slechte staat van de Lobberdenseweg.
 • Parkeren school. In/uitstappen bij de school. De ouders/opa’s en oma’s ook via de school en de schoolkrant voorlichten over dit probleem.

Noot: Parkeren school - Volgende commissievergadering is dit een van de hoofdpunten hoe we dit verder invullen. De vergadering zal plaatsvinden nadat Diafaan / Vryleve uitleg heeft gegeven over de vragen rondom het parkeren bij De Pannerd. Parkeergarage gaat die open voor iedereen!

IB ook doorgenomen aan de tafel. Waren het er over eens dat deze vragen niet voor de commissie Verkeer en Veiligheid waren. We houden ze wel op onze lijst.

dorpsraad vervolg08

Commissie Algemeen:
Aan onze tafel zaten: Jo Wezendonk, Berry Janssen, Willy van Dam, Piet Benning en Frans Smolders. Allereerst hebben wij uitleg gegeven over waarom juist nu een dorpsraad. Tijdens deze avond hebben wij de punten besproken die tijdens de 1e avond na voren zijn gekomen .
Hieruit zijn 3 speerpunten naar voren gekomen nl:

 • Zonnepanelen, loopt.
 • Zwerfvuil met name in het buitengebied, zoals rondom de invalswegen.
 • Overlast van ratten, dit blijkt in heel Pannerden een probleem te zijn, volgens Frans gaat het om ‘woelratten’.

Ook hebben wij het gehad over het belang van het kijken in ‘helicopter view’, dit blijkt best moeilijk te zijn..... is het in het belang van het dorp??

dorpsraad vervolg06

Commissie Woon & Werk:
Op deze avond waren er geen concrete punten die momenteel de aandacht van de Dorpsraad vragen. Overweging is nu om meer de interactie aan te gaan. Met name de doelgroep 25-45 jaar.

dorpsraad vervolg10

De huidige commissies zijn momenteel:
Verkeer & Veiligheid: Geert IJsveld (coördinator), Toos Meurs, Lonneke Grob, Gerrie Smink, Henk Kummeling en Herman Wezendonk.

Woon & Werk: Marc Evers (coördinator), Bob Hendriks, Frank Wezendonk en Gerard Janssen.

Zorg & Welzijn: Nic v/d Wetering (coördinator), Michele Wezendonk, Gerrie Vreman en Diana Wezendonk.

Algemeen (plus cultuur en verenigingsleven): Marleen Wezendonk (coördinator) en Albert Janssen.

Dagelijks bestuur: André Bodde (voorzitter), Michiel Loef (penningmeester) en Arno Benning (secretaris).

Nieuwe commissie leden zijn natuurlijk welkom: dorpsraad@pannerden.info

dorpsraad pannerdenlogo

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.