Bestuur

De Dorpsraad Pannerden vindt het belangrijk om onze dorpsbewoners te kunnen informeren over het reilen en zeilen in het dorp. Dit gaat over bestaande, lopende onderwerpen met praktische informatie, maar ook over plannen en initiatieven om met name het woongenot in ons dorp te bevorderen.

Op deze pagina vindt alle verschillende portefeuilles met hun toelichting, doelen, betrokken partijen, plannen en lopende acties en uiteraard hun contactpersoon vanuit de dorpsraad.

Wij doen onze uiterste best om deze informatie up-to-date te houden en zullen dus wijzigingen doorvoeren wanneer dat nodig is. U zult dus te allen tijde laatste versie van het dorpsplan kunnen vinden op de internetpagina.

De commissies zijn ingericht als volgt:
- Huisvesting & Wonen
- Zorg & Welzijn
- Verkeer & Veiligheid
- Natuur & Recreatie
- Cultuur & Historie
- Sport & Bewegen
- Ondernemers
- Communicatie & Social Media 

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email:  dorpsraad@pannerden.info

Joomla Social by OrdaSoft!

dorpsraad pannerdenlogo

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449