Aanbeveling nieuwe burgemeester van Zevenaar

Lucien van Riswijk

De heer drs. L.J.E.M. (Lucien) van Riswijk (CDA) wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Zevenaar. De gemeenteraad heeft dit op donderdag 8 november 2018 in een raadsvergadering op voorstel van de Vertrouwenscommissie besloten.

Lucien van Riswijk is sinds 2009 burgemeester van de gemeente Druten. Daarvoor was hij onder meer wethouder in de gemeente Rijnwaarden en zelfstandig adviseur. Hij studeerde bestuurs- en beleidswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

De gemeenteraad van Zevenaar omschrijft Lucien van Riswijk als een ervaren en benaderbare burgemeester. Hij heeft bewust voor Zevenaar gekozen en de gemeenteraad bewust voor hem. “Lucien van Riswijk komt energiek, initiatiefrijk en ambitieus over en brengt daardoor nieuw elan mee. Als burgemeester en voormalig wethouder kent hij het bestuurlijke klappen van de zweep en kan zich goed inleven in de verscheidene bestuurlijke posities. Hij zal snel en makkelijk onderdeel van de samenleving uitmaken. Voordeel is dat hij Zevenaar en de regio kent. Kortom, precies de burgemeester die Zevenaar nodig heeft.”

Met de voordracht van Lucien van Riswijk door de gemeenteraad is de procedure tot
benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt besloten.

Het streven is om Lucien van Riswijk op 20 december 2018 in een buitengewone raadsvergadering te installeren als burgemeester van Zevenaar.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.