Communicatie & Social Media

Parkeren bij het gemeentehuis in Zevenaar

  • Hits: 261

Toegang parkeerplaats voor medewerkers en bezoekers gemeentehuis en Turmac Cultuurfabriek wijzigt per 6 augustus 2021
De huidige toegang naar het parkeerterrein voor medewerkers en bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek aan de Babberichseweg in Zevenaar wordt gesloten om veiligheidsredenen vanaf vrijdag 6 augustus 2021 om 17.00 uur. Er komt een tijdelijke toegang via de Kerkstraat.

Onveilige situaties voorkomen op het bouwterrein
Het parkeerterrein naast het spoor in Zevenaar is bedoeld voor medewerkers en bezoekers van de gemeente en van de partners in de Turmac Cultuurfabriek. De toegang loopt via de Babberichseweg over een braakliggend terrein waarop enkele leegstaande panden staan. In de uren dat er minder of geen toezicht is, houden zich hier regelmatig ongewenste personen op. Dit levert gevaarlijke situaties op. In overleg tussen de gemeente Zevenaar, de projectontwikkelaar en de politie is besloten om de poort aan de Babberichseweg zo snel mogelijk op slot te doen en het terrein volledig en robuust met hekken af te sluiten.
Tijdelijk toegang via de Kerkstraat en wijk Enghuizen

Het parkeerterrein moet echter wel bereikbaar blijven voor medewerkers en voor de bezoekers aan het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek. Tijdelijk is het parkeerterrein daarom via de Kerkstraat en de wijk Enghuizen bereikbaar zijn. De huidige afsluiting tussen de Hydrofoor en het parkeerterrein wordt daarvoor opgeheven.

Nieuwe inrit aan het Stationsplein
Ondertussen wordt een ontsluiting gerealiseerd aan het Stationsplein via het terrein van Huis Mathena, gebruik makend van de oude inrit naar de parkeerkelder van het BAT-complex.
De realisatie van deze toegang kost meer tijd, vandaar de tijdelijke ontsluiting via de Kerkstraat en de wijk Enghuizen. De verwachting is dat de toegang via het Stationsplein in september 2021 gerealiseerd is.
Zodra deze inrit gereed is, wordt de tijdelijk toegang via de Kerkstraat en wijk Enghuizen weer opgeheven door de verbinding tussen de Hydrofoor en het parkeerterrein weer fysiek af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Joomla Social by OrdaSoft!

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449