Update ontkleien Lobberdense weg.

 

 

ontkleiing
De ontkleiingswerkzaamheden vervolgen zich langs de Lobberdense Weg, zie omcirkeld gebied op de afbeelding hierboven.
Binnen het gebied wordt eerst de bovengrond ontgraven. Hiermee wordt later de hoogwatervluchtplaats gemaakt.
Daarna zal de klei worden afgegraven en afgevoerd via de Lobberdense Weg.
De werkzaamheden zullen volgende week aanvangen en worden uitgevoerd door de Delgromij.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.