Dorpsraad: Aanpak overlast ratten.

Tijdens de eerste informatieve avond van de Dorpsraad kwam ook het onderwerp met betrekking tot de bestaande ratten overlast aan bod.
Dit onderwerp is destijds door de Dorpsraad als Algemeen Belang bestempeld wat betekent dat dit door de Dorpsraad als actiepunt wordt opgenomen.

Op 30 april jongstleden heet de Dorpsraad contact gehad met de Gemeente Rijnwaarden. Men is toen overeen gekomen om tezamen met de Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA) van de Gemeente Rijnwaarden een buurtonderzoek in te stellen.

Op 1 mei jongsteleden heeft een afgevaardigde van de Dorpsraad, tezamen met de BOA van de Gemeente Rijnwaarden dit buurtonderzoek gehouden.
Hierbij is men tot de conclusie gekomen dat de overlast sterk is toegenomen.
Dit heeft geresulteerd in brandbrief, gericht aan wethouder Elfrink, die op 2 mei j.l. is verzonden.

Over de vervolgacties houden wij u op de hoogte.

U kunt zelf de volgende maatregelen nemen:

  1. Dicht openingen in het gebouw
  2. Voorkom begroeiing tegen de buitenmuren
  3. Zorg dat voedsel(voorraden) goed zijn afgesloten
  4. Voorkom nestelmogelijkheden bij de opslag van het openhaardhout;
  5. Maak vogelverblijven ratdicht;
  6. Afgevallen fruit moet worden opgeruimd
  7. Voer vogels alleen in de winter;
  8. Sluit het voer voor uw huisdieren goed af.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.