Huisvesting & Wonen

Vergroten van sociale veiligheid en onderlinge verbondenheid door het versterken van het woningaanbod in Pannerden voor jong en oud.
Daarmee zorgen voor een goede demografische afspiegeling wat o.a. zijn weerslag zal hebben op verenigingen, school en middenstand.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449