Locatie gezocht voor walnootboom

2020 en tot nu toe 2021 staan voornamelijk in het teken van Corona. Een periode die iedereen in deze generatie niet snel zal vergeten.

Vanuit een inwonerinitiatief is voorgesteld om een blijvende herinnering aan deze periode in de dorpen van de gemeente Zevenaar te plaatsen. In dit kader heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om aan ieder dorp een walnootboom te schenken en deze te vergezellen met een plaquette met daarop een gedicht die door kinderen/jongeren uit het dorp is geschreven. In dit gedicht zullen de kinderen aangeven hoe zij deze coronaperiode beleven. Voor dit gedicht is door onze kinderburgemeester Jasmijn Braam een uitvraag gedaan bij onze basisscholen en het voortgezet onderwijs.

Voor de locatie in Pannerden waar deze walnootboom zal komen te staan vragen wij als dorpsraad jullie hulp. We willen de walnootboom graag een prominente plek in ons dorp geven. 

Het heeft de voorkeur dat de boom op gemeentelijke grond komt te staan. Op deze manier kan de boom namelijk in het reguliere groenonderhoud van de gemeente Zevenaar worden meegenomen. Mochten jullie een locatie op particuliere grond weten en kiezen, dan zal de eigenaar dit moeten weten van deze grond en zelf voor het onderhoud van de boom moeten zorgen. Gemeente Zevenaar geeft aan de boom eind maart te willen plaatsen.

Graag horen wij uiterlijk zondag 28 februari de door jou gekozen locatie(s). Bij opgave van meerdere locaties graag de volgorde van voorkeur aangeven.  Jullie reacties kunnen worden gestuurd naar dorpsraad@pannerden.info en zullen we ook volgen via Facebook. 

Wij hopen op veel reacties.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.