Nieuwsbrief Lobberden mei 2023

dorpsraad pannerdenlogo

Geachte geïnteresseerde,
De Lobberdense Waard veranderd en dat komt niet alleen door de naderende zomer. Via deze nieuwsbrief willen wij, de Samenwerking Lobberdense Waard, u op hoogte brengen van de voortgang van het project. Veel leesplezier

lobberdensewaard
Meidoorns in bloei in de Lobberdense Waard, mei 2023

Wie de afgelopen tijd een bezoek heeft gebracht aan de Lobberdense Waard is de bedrijvigheid mogelijk wel opgevallen. Aan de westkant van de Lobberdense Weg wordt namelijk hard gewerkt aan twee onderdelen, te weten het hoogwatervrij maken van het installatieterrein en de bouw van de klasseerinstallatie.
De locatie waar in de toekomst het zand wordt geklasseerd moet hoogwatervrij zijn. Daarom is een oppervlak naast de steenfabriek opgehoogd met zand uit de Lobberdense Waard. Begin mei is de gewenste hoogte bereikt. Aansluitend aan de ophogingswerkzaamheden is begonnen met de fysieke bouw van de klasseerinstallatie. Funderingen van beton zijn gestort en daarbovenop wordt nu het staalwerk gemaakt.
lobberdensewaard1Het eerste staalwerk als fundering voor de klasseerinstallatie, mei 2023

De volgende fase in de uitvoering is het realiseren van de haven. Daarvoor is recent de waterwetvergunning gewijzigd. Op dit moment wordt het exacte uitvoeringsplan met de aannemer overlegd waarna ook de realisatie van de haven kan starten. Het streven is om in de herfst van 2023 het installatieterrein en de haven te hebben gerealiseerd. Dan kan in de winter van 2023 gestart worden met de benodigde testen. Met de kennis van nu lijkt start zandwinning begin 2024 haalbaar.
Op de volgende klankbordgroep van 14 juni geven we u graag weer een update over de uitvoering, maar bijvoorbeeld ook over de vogelkijkhut, het natuurbeheer, de uitvoeringsplannen voor de oostkant en het fietspad.
Het exacte programma van de volgende klankbordgroepbijeenkomst ontvangt u binnenkort. Als u in de tussentijd nog vragen of suggesties heeft dan kunt u contact opnemen met Pieter Mantel, contactpersoon namens de Lobberdense Waard.

Een hartelijke groet namens de projectpartners van de Samenwerking Lobberdense Waard.
Pieter Mantel
e-mail: p.mantel@dekkergroep.nl

 

 

 

 

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.