Dorpsraad: Project Zwerfvuil - De Nationale Opruimdag

opruimdag 2016

Zaterdag 19 maart 2016: Nationale Opruimdag.

Ook op het Gelders Eiland waren vrijwilligers betrokken bij de Nationale Opruimdag. Rond 09.00 uur hadden zij zich verzameld in het Dorpshuis te Aerdt waar zij werden voorzien van koffie en een sneetje Krentenkoek. Ook leden van de Dorpsraad Pannerden waren hierbij aanwezig. Marjolein Brugman coördineerde deze ochtend waarbij men zich kon opgeven voor een bepaald gebied binnen Rijnwaarden om zwerfvuil op te gaan ruimen. Na het verstrekken van veiligheidshesjes, vuilniszakken en prikstokken vertrok men in groepjes naar het geselecteerde gebied. Bij terugkomst werd eenieder beloond met een lekkere kop soep en kon men bevindingen met elkaar delen.

opruimdag 2016

Binnen Dorpsraad Pannerden zijn een aantal leden gestart met het project Zwerfvuil. Dit om meer aandacht te vestigen op de problematiek rondom Zwerfvuil. Bewustwording is hierbij de hoofdmoot en om een beter beeld te krijgen over Zwerfvuil hebben zij ook deelgenomen aan de landelijke Opruimdag. De resultaten waren opzienbarend.

opruimdag07

Een aantal bevindingen:

  • Er zijn gebieden waar al structureel wordt opgeruimd. Bijvoorbeeld het traject Rijndijk, vanaf de Deukerdijk, richting Brug, is bijzonder schoon. Kom je echter aan het veer, en met name het doodlopende stuk richting de loswal, dan zie je het vuil toenemen. Uit het zicht? Gebrek aan prullenbak?
  • Er wandelaars zijn die tijdens hun wandelingen zwerfvuil oprapen en meenemen. Hier zijn wij trots op!
  • Ondanks alle milieu maatregelen blijft er toch veel aangespoeld zwerfvuil achter langs de oever van de Rijn. Door vrijwilligers zijn een aantal plaatsen gespot waar nog veel afval ligt die niet meegenomen kon worden. Extra aandacht voor de Rijn?
  • Wij tijdens het opruimen niet overal bij konden komen. Bijvoorbeeld zwerfvuil in een weiland achter het prikkeldraad. Wij hebben hierbij eerbiedigt dat dit afgebakend land van een ander is. Hopelijk gaat de eigenaar ook met regelmaat een rondje maken?
  • Er ook massaal gedumpt afval is aangetroffen. Restanten van een Wietplantage bijvoorbeeld. Illegale activiteiten worden dubbel illegaal door het afval te dumpen in de natuur.
  • Dat je met een paar personen binnen korte tijd een groot gebied schoon kunt maken.
  • Wij in contact kwamen aan de "Gemeentegrens Rijnwaarden - Zevenaar" met vrijwilligers uit Ooy. Elkaar geholpen en een goede stap hebben gemaakt richting de aankomende fusie.

opruimdag08

U ziet al dat er nog veel aandacht nodig is om het probleem Zwerfvuil aan ta pakken. Hoe meer mensen hierbij pro actief betrokken raken, hoe meer wij een vuist kunnen maken tegen zwerfvuil.

opruimdag09

Binnenkort meer over project Zwerfvuil.

Tip: treft u hoeveelheden zwerfvuil aan, dan kunt u dit melden via de website van de gemeente Rijnwaarden: http://www.burgerklacht.nl/rijnwaarden/melding.php

start met stoppen

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.