Dorpsraad: Project Zwerfvuil - Een verzoekje aan hondenbezitters

Door klimaat veranderingen zijn de regenbuien extremer geworden. Dat was ons al opgevallen. Met regelmaat was in het nieuws dat in verschillende plaatsen het bestaande rioolstelsel de hoevelheden hemelwater maar met moeite kon verwerken.

afbeelding van een straatput die verstopt is

In Pannerden hebben wij gelukkig nog geen last gehad van volgelopen straten of ondergelopen kelders. Echter zijn er diverse waterafvoerpunten die niet meer functioneren zoals zij eigenlijk zouden moeten. Na een flinke regenbui komen gedeeltes van de straat alsnog blank te staan i.v.m. slecht werkende afvoeren. Na een klein onderzoek kwam echter de daadwerkelijke boosdoener "boven water":

verstopping1

Deze afvoerpunt kon de hoeveelheden water gewoonweg niet meer afvoeren omdat hij verstopt was geraakt door grote hoeveelheden plastick zakjes die gebruikt zijn om de uitwerpselen van honden op te ruimen.

Het opruimen van hondestront door middel van plastick zakjes juichen wij toe, echter horen deze zakjes in afvalbakken gedeponeerd te worden, en niet in het riool.

Doet u mee? Alvast bedankt.

Doe mee met een quiz. Hoe lang duurt het dan voordat bepaald afval vergaat?  http://www.milieukrantonline.nl/mko_07/quiz.php#

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.