Voortgangsbericht project de Cirkel/de Duim

Op dinsdag 21 maart 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over het Project ‘De Cirkel/De Duim’.

Hierbij delen wij u mede dat wij in onze vergadering van dinsdag 21 maart 2017 hebben besloten om ‘scenario 1’ van het Project ‘De Cirkel-De Duim’ te Pannerden verder te gaan ontwikkelen. In dit meest optimale scenario krijgt ‘De Duim’ een volwaardige ruimte, komt er een ‘Cultuurplein’, worden 4 units voor ‘start-ups’ gerealiseerd én daarnaast een volledig gerenoveerd gebouw waarin alle bestaande gebruikers een plek hebben/krijgen.

Aangezien in dit scenario het beschikbare Projectbudget wordt overschreden, zullen wij de gemeenteraad aanvullend budget gaan vragen (mei 2017).

Bij onze genomen besluitvorming hebben wij ons onder meer laten leiden door de uitgesproken voorkeur van alle gebruikers, als verwoord tijdens het gebruikersoverleg d.d. 7 maart jl. alsmede de brief d.d. maart 2017 van de Dorpsraad Pannerden (mede namens alle gebruikers en aantal omwonenden), om scenario 1 voor de ‘nieuwe Cirkel’ tot uitvoering te brengen. Met u zijn wij van mening dat met de uitvoering van scenario 1 een duurzame ‘Cirkel’ wordt gerealiseerd wat een groot impuls geeft voor de leefbaarheid in het dorp Pannerden.

In onze bovengenoemde vergadering hebben wij de Projectgroep ‘De Cirkel-De Duim’ de opdracht gegeven om het beheer van de ‘nieuwe Cirkel’ anders te gaan beleggen: bij een gezamenlijke beheersorganisatie danwel bij één van de gebruikers. Tevens hebben wij de genoemde Projectgroep de opdracht gegeven om een meerjarige sluitende exploitatiebegroting voor de ‘nieuwe Cirkel’ uit te werken.

Een vervolgoverleg voor de gebruikers van ‘De Cirkel’ is inmiddels ingepland voor dinsdag 11 april a.s. Voor dit overleg staat onder meer het onderwerp ‘beheersvorm-De Cirkel’ geagendeerd.

cirkel

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.