Sport & Bewegen

Sport & bewegen (met name met de sportverenigingen) toegankelijk maken en houden voor alle dorpsbewoners van Pannerden.

Door activiteiten en samenwerkingen op te zetten kunnen sport, spel en plezier blijven bestaan, wat helpt bij het vitaal houden van onze dorpsbewoners (jong en oud)

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449