Verkeer & Veiligheid

Groot onderhoud N811 Lobith – Babberich.

  • Hits: 446

Op 18 maart en op 22 maart vond er een online informatieavond plaats waarin projectmanager Albert Joosse van de provincie Gelderland, samen met enkele collega’s, uiteenzette hoe het groot onderhoud op de N811 tussen Lobith en Babberich er in grote lijnen uit zal zien. Aanwezig waren circa 30 belangstellenden.

In hoofdlijnen bevat het project:

  • Vervangen van de toplaag van het asfalt.
  • Aanpassing van de route van de lijnbus langs Herwen en Babberich en verplaatsing van de bushaltes bij Herwen en Babberich.
  • Landbouwverkeer toestaan op de Batavenweg
  • Verwijderen van oude bomen en aanplant van nieuwe bomen, verbetering van de landschappelijke inpassing.

 

Op de projectwebsite https://www.gelderland.nl/n811 is een korte presentatiefilm van het project opgenomen.

Zorgen

Tijdens de infoavonden konden belangstellenden vragen stellen over het project. Met name bij omwonenden langs het traject in Babberich wordt er al lange tijd grote overlast ondervonden van te hard rijdend verkeer. Hoewel het project voorziet in enkele maatregelen op dit traject, worden de zorgen niet geheel weggenomen.

Om de verkeersonveilige situatie op de Polderdijk (tussen Herwen en Lobith) te verbeteren, wordt landbouwverkeer toegestaan op de Batavenweg. Het plan van de provincie is om het inhaalverbod op de Batavenweg te handhaven. Hierbij hebben echter meerdere aanwezigen aangegeven dat er dan dus op de Batavenweg verkeersonveilige situaties zullen ontstaan, doordat automobilisten toch zullen gaan inhalen. Door de medewerkers van de provincie is beloofd nog eens goed te kijken of op bepaalde gedeeltes het inhalen van landbouwverkeer toch toegestaan moet worden.

Met betrekking tot mogelijke omleidingen van verkeer tijdens de werkzaamheden, en daarmee samenhangend mogelijke overlast voor de omgeving, is nu nog niets bekend. Dit zal in de uitvoeringsfase bekend worden.

Vervolg

De planning van het project ziet er als volgt uit:

  • 2021 – 2022: Verkenning en planvoorbereiding
  • 2022: Vergunningaanvragen en aanbesteding
  • 2023: Uitvoering
Joomla Social by OrdaSoft!

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449