Zevenaar wil inzetten op parkeerverwijzingssysteem.

Om een optimale spreiding van verkeer rond het centrum van Zevenaar mogelijk te maken is het afronden van de centrumring niet noodzakelijk.
Dit is uit onderzoek naar voren gekomen. De laatste schakel van de parkeerring, een verbinding vanaf het Stationsplein richting de Babberichseweg,
blijft daarmee mogelijk uit. Het college van B&W wil een parkeerverwijssysteem inzetten om het verkeer in goede banen te leiden.

Met een parkeerverwijssysteem worden weggebruikers naar vrije parkeerplekken verwezen. Zo wil het college de verkeersstromen in het centrum optimaliseren.
Het systeem kan de functie van een centrumring overnemen. Daarom gaat de gemeente deze mogelijkheid verder onderzoeken.
Het niet afronden van de centrumring heeft een positief effect op de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de nieuwe woonwijk op het voormalige BAT-terrein.
Ook biedt deze keuze meer mogelijkheden voor Landgoed Huis Sevenaer. Door gemotoriseerd verkeer op de Babberichseweg te beperken
en deze weg deels in te richten als fietsstraat, kan de functie van het landgoed beter worden gerespecteerd en verder versterkt. Zo kan het landgoed
bijvoorbeeld meer worden betrokken bij het centrum van Zevenaar. De parkeerlocaties in het centrum moeten goed bereikbaar zijn.

Het parkeerterrein langs het spoor van de NS zou daarom bijvoorbeeld een ingang kunnen krijgen aan de zijde van het Stationsplein. Het college gaat
hierover in gesprek met de betrokken partijen. Bezoekers van de Turmac Cultuurfabriek, het gemeentehuis en het NS-station kunnen door deze aanpassing
dan dichtbij hun auto parkeren. Naar verwachting zijn de ontwerpen voor de ontsluiting van het NS-parkeerterrein rond de zomer gereed. Deze worden
dan voorgelegd aan omwonenden en betrokkenen. De resultaten van het onderzoek naar de omvang en uitvoering van een parkeerverwijzingssysteem worden
in het najaar verwacht.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.