Een nieuwe AED – En nu verder!

Nu Pannerden weer een inzetbare AED heeft, is het zaak om meer aandacht te vragen voor het daadwerkelijk bedienen van een AED plus het opzetten van een AED-netwerk.
Het inzetten van “onze” AED gebeurt door een centrale oproep via hartslagnu.nl.aedpannerden

 Deze draagt zorg dat bij een 112 melding, waarbij is aangegeven dat het om een mogelijk hartfalen gaat, een oproep wordt gedaan naar aangemelde vrijwilligers voor inzet en bedienen van de AED.

Werkgroep AED van Dorpsraad Pannerden gaat zich de komende tijd inzetten voor:
Het realiseren van opleidingen bedienen AED,

  • Motiveren van burgers voor bedienen en inzet AED,
  • Het bereikbaar maken van meerdere AED’s in Pannerden (verhogen dekkingsgraad),
  • Kennisdeling AED met betrekking tot beheer en onderhoud,
  • Realisatie nazorg bij een daadwerkelijke inzet.

De acties die hiervoor nodig zijn, beginnen gestalte te krijgen. Een van de eerste acties die is begonnen is een samenwerking met COOP Pannerden middels een Statiegeld actie.

De opbrengst hiervan wordt ingezet om meer mensen op te leiden voor het bedienen van een AED.

Meer weten? Zie ook: https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.