Dorpsraad: Open dag De Pannerd - een samenvatting

Zaterdag 19 maart hielden Heukelumshof, ZoZijn en Vryleve een open dag om bewoners van Pannerden te laten kennismaken met wat er in De Pannerd omgaat.
Voor de dokterspost, apotheek en fysiotherapie komen de meeste dorpsbewoners wel eens op de binnenplaats van het hoofdgebouw. De tuin met appartementen er omheen geniet duidelijk minder bekendheid bij de Pannerdense bevolking. Wat er binnen gebeurt is voor de meesten totaal onbekend.

De open dag was een succes, niet alleen het aantal bezoekers, maar ook de interesse tijdens de rondleidingen was groot.
In De Pannerd wonen huurders, zelfstandig wonenden met verzorging, mensen die zelfstandig wonen met begeleiding en patiënten die verpleegd moeten worden wegens lichamelijk of geestelijke beperking.

Veel indruk maakte de riante ruimte in de appartementen, zowel voor wonen met zorg als voor begeleid wonen. Ontroerend was de ontvangst door mensen die zelfstandig wonen met begeleiding (stichting Zozijn) Bezoek van een hele groep dorpsgenoten in hun eigen woning was een feestje. Er werd zelfs door twee bewoners een concert gegeven op gitaar en trekharmonica.

De verpleeguitrusting van Heukelumshof is verbazingwekkend. Wist u dat je iemand niet alleen met muziek maar ook met van kleur veranderende lichtjes, geur-emoties en smaak suggesties rust kunt brengen? (snoezelen heet dat) Wat het meest opviel was de passie waarmee de verzorgenden, verplegenden en begeleiders over hun werk vertelden. Hebt u als eens geprobeerd de meest voorkomende zelfverzorgingstaken en huishoudelijke karweitjes in pictogrammen uit te beelden? Dat doen begeleiders voor mensen die niet goed kunnen onthouden en niet of onvoldoende kunnen lezen.

Pannerden mag best trots zijn op De Pannerd en op de mogelijkheden die daar worden geboden voor zorg, verpleging en begeleiding van mensen in een ruime en werkelijk riante omgeving. Er zijn appartementen onbewoond. Ik heb begrepen dat contact met Vryleve open staat.

Louis Arnold

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.