Stichting Landschap Rijnwaarden (SLR)

logo slrStichting Landschap Rijnwaarden (SLR) is ontstaan nadat Joop Jansen, tijdens zijn periode waarin hij wethouder was, tot de ontdekking kwam dat Rijnwaarden welleswaar prachtig gelegen is maar dat de Gemeente zelf amper geld voor de instandhouding van natuur en landschap op de begroting had staan. Sterker nog, dat er bij zijn aantreden zelfs al een begrotingstekort was op die post. Ook was er vrijwel geen ambtelijke capaciteit voor dit taakveld beschikbaar. Hij merkte ook op dat de natuur zelf en daarmee ook de natuurbeleving steeds meer onder druk kwamen te staan. Steeds meer gebieden werden voor de inwoners ontoegankelijk.


Na verschillende opties onderzocht te hebben is uiteindelijk het idee uitgewerkt om tot een lokale stichting te komen die dit tij wil bijsturen. Volledig het tij keren kan niet, is niet realistisch en is ook niet nodig. Wel willen we samen met de bewoners, lokale bedrijven, Gemeente en anderen onze woon- en leefomgeving aangenamer en aantrekkelijker maken. Maar ook om deze toegankelijk en/of beleefbaar maken. Primair voor onze bewoners zelf en in het kielzog daarvan voor de toeristen.

Om te onderstrepen dat de Stichting geen enkele politieke of anderszins kleur heeft is gezocht naar capabele bestuursleden met een verschillende achtergrond. Rob van de Beeten (voorzitter), Rina van Strien (penningmeester) en Joop Jansen (secretaris) hebben deze totaal verschillende achtergrond maar delen wel alle drie hun liefde voor ons gebied.

header slr
De Stichting voert zelf geen activiteiten uit zoals actief beheer, onderhoud en dergelijke. Wel bemiddeld zij bij initiatieven en is incidenteel risicodrager. De website geeft een uitgebreid beeld van de activiteiten. De praktische uitvoering doen we zo veel mogelijk met lokale bedrijven.


In de korte tijd van ons bestaan kunnen we al terugzien op een fiks aantal succesvol uitgevoerde projecten. Voor Gemeente en Provincie zijn we al waardevolle partners geworden. Met het Gemeente bestuur hebben we een uitstekende relatie opgebouwd.
Tot nog toe hebben we al de projecten kunnen financieren met bijdragen van de Gemeente, grondeigenaren zelf, provincie en Europese fondsen. Op de lokale bedrijven hebben we nog vrijwel geen beroep gedaan. Met de economische crisis in gedachten kunnen we ons voorstellen dat zij momenteel andere prioriteiten hebben. Op termijn zullen wij hen zeker nog gaan benaderen.

Wij hopen dat de inwoners kunnen genieten van onze reeds gerealiseerde projecten en wie weet komen er uit Pannerden nog meer realiseerbare projecten. Klik hier voor meer info op onze website van de SLR!

 

Pannerden.info brengt diverse Liemerse initiatieven en activiteiten onder de aandacht zoals ook deze van SLR. Bent u ook enthousiast geworden of heeft u vragen n.a.v. bovenstaand artikel of over onze "De Liemers Helemaal Goed" acties? info@pannerden.info

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.