Orde van Verdienste 2013

pannerden verdienste 2013

Waotermennekes en Waoterwiefkes.
Zoas elk jaor wut d'r deur Carnavalsvereniging 't Land van Waoter & Wiend de orde van verdiensten uutgereik aon 'n bepaold persoon, 'n groep minse of ienstelling die zich op 'n bijzondere wijze hemme iengezet of nog steeds ienzette veur de Paanderse gemeenschap.

Vrijwilligers zurge d'r veur dat 't dörp leavendig en leafbaar is en blief. Zi-j zien van onschatbare waarde, zo niet onmisbaar.
Wi-j meuge ons hier ien Paandre gelukkig prijze dat we veul van disse actieve minse hemme. Ok 't afgelope jaor is d'r wer van alles tot stand gekomme deur de ienzet van disse vrijwilligers. En of 't nou geet um onderhoud of klusse, of juus um bestuur en organisatie, veur de scherme of juus achter de scherme, allemaol drage zi-j hun steentje bi-j aon de leafbaarheid van ons dörp.
Zi-j zurge d'r veur dat veule verenigingen ien Paandre kunne blieve bestaon.
Carnavalsvereniging 't Land van Waoter & Wiend wil ok dit jaor graag wer iemand efkes ien 't zunneke zette en bedanke veur alles wat hij veur Paandre he:t betekend.

Beste Waotermennekes en Waoterwiefkes, dit jaor vilt de eer te beurt aon 'n man. Onlangs zien wi-j bi-j disse persoon op bezoek gewes en hemme wi-j um op de hoogte gebrach van disse onderscheiding.

De man waor ik het dit jaor over he:t zet zich, zo:as zo veul minse, op diverse vlakke ien veur verschillende verenigingen ien ons dörp. Mar ok daorbuute is hi-j erg actief.

Dat disse man van aonpakke wit, bliek wel uut het feit dat hi-j bi-j veul oprichtingen betrokke is gewes. Zo-as die van onze eige carnavalsvereniging 't Land van Waoter & Wiend. Mar ok die van buurtvereniging de olde Rienkuup, de buurtbus vereniging, of die van tuinclub de Papaver. Hierveur werde diverse aovonden of excursies georganiseerd waorbi-j alles over bloeme en plante wier besproake.
De hande uut de mouwe steake is um niet vreemd, as vri-jwillger veur de
St. Aloysiusschool en vakantiespeule is t'ie 15 jaor actief gewes, dat was ien de tied met mevr. Hooijman wist ie zich te herinnere. Mar ok stichting PIT kan altied 'm beroep op um doen, is het niet veur 't winkeltje dan zeker wel veur het aonplante en onderhoud van de bloeme veur 't wape van Paandre, vlakbi-j de pastorie.

Maatschappelijk betrokken is 'n term die zeker ok op 'm van toepassing is. Zo was t'ie jaore bestuurslid veur Veilig Verkeer Nederland afd. Pannerden.
As penningmeester was t'ie actief veur de groepering BLIK (wat steet veur Behoud, Leefbaarheid, Ieders, Keus). En dat ie graag veur andere opkump bliek wel uut het feit dat ie jaorelang veurzitter is gewes van OR bij zien werkgever. Van daoruut is 't 'n kleine stap naor de vakbond, ok hier he-t ie zien spore wel verdiend. Van 1985 tot 2000 was t'ie secretaris bi-j FNV bondgenoten afd. de Liemers, 7 jaor lang was t'ie bondsraodslid bi-j de FNV en tot 2002 was t'ie coördinator van de afdeling ledenservice de Liemers, die bi-j probleme opkomme veur de lede.
Bij Woningstichting Vryleve was t'ie jaorelang bestuurslid huurdersbelange.
Politieke interesse is veur 'm dan ok niet vreemd, erst as lid van Pannerden 2000 en laoter namens de PvdA as commissielied, portefeuille WMO. Altied stond veur 'm
't gemeenschapsbelang veurop.
Naos 't feit dat ie graag veur andere opkump, viend ie 't ok belangrijk um iedereen op de hoogte te houwe. Vandaor dat ie van 1966 tot 2002 correspondent van de Gelderlander was veur 't plaotselijke ni-js. Mar ok daornao is t'ie actief gebleve en verricht ie hand en spandiensten as 'n zogenaamde waoterdrager. En ok veur onze plaotselijke site Pannerden.info levert ie regelmatig tekst en veural foto's aon. Iets wat onlosmakelijk aon um verbonde is, is "de Oude doos", waorien d'ie ouwe
ni-jsberichte en verslage opn-j onder de minse wit te brenge, via krant of site.

Minse, al 'n hele lies, mar we zien d'r nog niet. Op voetbalgebied he't ie zich op diverse fronte iengezet. Zo was t'ie vanaf 1967 af 43 jaor lang veldscheidsrechter en waornemer veur de KNVB en waorvan de laotste 4 jaor ok nog as scheidsrecher ien de zaol. Veur RKPSC was t'ie jaorelang scheidsrechtercoördinator, mar ok terreinknecht en klusjesman op de Kuiperweide en, hoe kan 't ok anders, zat ie ien de redactie van de flitsen, het clubblad van de voetbalclub. En zo-as gille wete is t'ie bi-j veul oprichtinge betrokke gewes, zo ok die van de supportersvereniging. Daor he't ie ok jaore ien 't bestuur gezete, was t'ie de bode en meug t'ie zich nou erelid nuume. As scheidsrechter wier d'ie ien 1967 uutgedaag deur 'n voetballer veur 'n stukske hardlopen oaver de diek. Hieruut is de bekende Dijkencross ontstaon, en vanaf het begin af aon he't ie zich daor 32 jaor lang met bezig gehouwe.

Waor d'ie ok ontzettend veul werk veur verrich is veur de sportvisseri-j en natuur.
Veur de lokale visvereniging HSV de Rietvoorn is t'ie van onschatbare waarde; as secretaris zit ie al wer 10 jaor ien 't bestuur en sinds 1979 is t'ie controleur. Waorbi-j geldt dat ie vanaf 2007 gecertificeerd is deur Sportvisserij Nederland. Bi-j um thuus ku-j vergunninge haole um te visse en d'r komme heel wat minse aon de deur die hij te woord steet. Ien 't plat paanders, Duits of pools, da mik um nie uut.
Tijdens zien controle kiek tíe niet alleen naor de papiere mar ok naor de umgeving en de vervuiling van de flora en fauna ien Paandre. Hi-j is dan ok contactpersoon veur Gemeente, politie en Staatsbosbeheer. Ok veur de vereniging Streekbeheer Rijnstromen is t'ie toezichthouder. Tijdens het jubileum van HSV de Rietvoorn ien Mei van dit jaor is t'ie deur de Hengelsportfederatie Midden Nederland benuumd tot erelid van verdienste veur zien ienzet binnen de hengelsport.

Waotermennekes en waoterwiefkes, ok wi-j viende 't hoog tied um onze eige onderscheiding aon 'm uut te reike. Het zal ollie intusse wel duidelijk geworde zien oaver wie ik 't het, de orde van verdienste 2013 geet naor :
Frans Willemsen

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.