Koor Pur Sang: de historie van het koor

 

 

koor pur sang op pontje

Het Ritmisch Koor Pannerden is in 1970 tot stand gekomen onder de naam: Jongerenkoor Pannerden.
Enkele jongeren kwamen bijeen in zaal Groenen, Jan van Onna werd gelijk gevraagd om dirigent te worden. Voor de instrumentale ondersteuning bood Harry IJsveld zich aan als organist.
Theo Luub werd onze drummer en Johan Korving de gitarist. Onze eerste liedjes waren: Geef mij Kracht, Dag en Nacht Heer en Kumbaja.

Bij gebrek aan oefenruimte waren de repetities in de kerkbanken achter in de kerk en in de wintermaanden oefenden wij in de Aloysiusschool, omdat het dan te koud was in de kerk.

Een van de hoogtepunten was het 10-jarig bestaan: een weekend in jeugdherberg “Rhijnauwen” in Bunnik.

Na 15 jaar heeft Jan van Onna het stokje overgedragen aan Pawel Bartusch. Intussen was er een thematische werkgroep en muziekgroep bij gekomen en was de naam Jongerenkoor omgedoopt in Ritmisch koor.

Naast de reguliere maandelijkse kerkdiensten en thematische vieringen zongen we veel bij huwelijksmissen en jubilea.
Ook zongen we in wooncentra en verzorgingshuizen.

Met het 25 jarig bestaan in 1995 gingen we naar Polen. We gingen naar de geboorteplaats van Pawel en hebben daar opgetreden in de kerk en een avond verzorgd met de band “Pearl” en de cabaretgroep “Vals plat”.
Een jaar daarvoor hebben we een avond verzorgd in de schutterstent m.m.v. het trio Dikke Mik” en Vals Plat. De opbrengst van deze avond kwam geheel ten goede aan de kansarme jongeren in Janowiec in Polen.
In 1998 zijn we voor de 2e keer met ons koor naar Polen geweest en hebben daar wederom een concert gegeven in de kerk van Janowiec. ’s Avonds was het ook weer reuzegezellig op het plein. De volgende dag hebben we in de stad Znin ook een concert gegeven. Voor het kindertehuis in Koldrab hebben we kadootjes in de vorm van knuffels ed. meegenomen.

In de loop der jaren is er heel wat veranderd in de kerk en alles er omheen. Het aantal kerkelijke huwelijken is sterk afgenomen en ook de weekendvieringen zijn meer dan gehalveerd.

Toen Pawel in oktober 2011 aangaf te willen stoppen, hebben we in Geert Kamps een nieuwe dirigent gevonden. De instrumentale begeleiding is in handen van Jos Luising.

We zijn nu weer een nieuwe weg ingeslagen, daarbij past ook een nieuwe naam voor ons koor. Met meerderheid van stemmem hebben de leden gekozen voor de naam: PurSang Pannerden.
Dat houdt ook in dat we ons naast de kerkelijke liedjes ons zijn gaan toeleggen op een ander repertoire.

Wij kijken met zijn allen met veel enthousiasme naar de toekomst. Ons koor telt momenteel 34 leden. Wij kunnen nog steeds versterking gebruiken.

Ben je geïnteresseerd, dan ben je van harte welkom!

Klik hier om naar de facebook pagina Pur Sang te gaan.

pursang

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.