Pannerden Actueel

Project ‘De Cirkel/De Duim’ Pannerden

  • Hits: 2347

Afbeelding van gebouw de Cirkel in Pannerden

Voortgangsbericht 1: Waarom dit bericht?
Tijdens de bewonersbijeenkomst op 17 november 2016 hebben wij afgesproken u periodiek te informeren over de voortgang van het Project ‘De Cirkel/De Duim’ in Pannerden. Wij houden u op de hoogte van het project via dit en volgende voortgangsberichten.

Stand van zaken project
Op 31 oktober en 1 november 2016 hebben wij met alle gebruikers van De (huidige) Cirkel gesproken. Deze gesprekken hebben ons een overzicht opgeleverd van de wensen van de huidige gebruikers met betrekking tot hun (hernieuwde) lokalisering binnen De Cirkel.

In overleg met de Projectgroep De Cirkel is een brainstormgroep van 6 instellingen (Harmonie, Bibliotheek, Jeugdsoos De Duim, Kinderdagopvang en Buitenschoolse Opvang, Spinnenweb en Piramide) gevormd. Deze projectgroep komt op 4 en 17 januari 2017 bijeen. Doel van deze overleggen is om met elkaar te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het gebruik van De Cirkel te optimaliseren.

Zoals afgesproken tijdens de bewonersavond op 17 november 2016, hebben wij navraag gedaan naar de wettelijke geluidsnormen die voor De Cirkel en De Duim van toepassing zijn. Wij hebben met deze norm rekening gehouden in het eerste ‘vlekkenplan’ (tekening) van De Cirkel. De direct omwonenden hebben wij hierover op 10 januari 2017 per brief geïnformeerd.

Om uitvoering te geven aan de uitkomsten van de eerder genoemde bewonersbijeenkomst hebben wij op 25 januari 2017 een overleg gepland met de direct omwonenden van De Cirkel.

Verder heeft een architect de opdracht gekregen om, in samenspraak met een bouwprocesbegeleider, een nieuw ‘vlekkenplan’ te maken. Dit plan is gebaseerd op de wensen van de gebruikers en de technisch/financiële mogelijkheden. In dit nieuwe conceptvlekkenplan hebben wij een viertal bedrijfsunits voor ‘start-ups’ opgenomen. Daarmee willen wij de lokale arbeidsmarkt-initiatieven een impuls geven.

Kortom: de maanden januari en februari 2017 staan in het teken van het tot stand komen van een definitief ‘vlekkenplan’ en een Programma van Eisen. Dit uiteraard in overleg met de gebruikers.

Wij streven ernaar om in maart 2017 een tweede bewonersavond te organiseren. Wanneer deze datum bekend is, ontvangt u een uitnodiging.

Tenslotte
Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar de projectleider, Marius-Jan Breugem via m.breugem@rijnwaarden.nl

logo rijnwaarden

Joomla Social by OrdaSoft!

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!