Inwonerpeiling - waar staat gemeente Zevenaar - gedaan

Wonen en leven in Zevenaar krijgt van inwoners gemiddeld een 8

Bijna 950 inwoners van Zevenaar deden in april van dit jaar mee aan de peiling ‘waar staat gemeente Zevenaar’. De vragen in dit onderzoek gingen over gemeentelijke dienstverlening, voorzieningen en woon- en leefomgeving. De gemeente liet dit onderzoek uitvoeren als nulmeting en tevens start van de nieuwe gemeente Zevenaar.

Er zijn vragen gesteld over verschillende onderwerpen: woon- en leefomgeving, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn. De algemene waardering die inwoners geven is een 6,7. Dit rapportcijfer is gelijk aan het cijfer in vergelijkbare gemeenten, ook daar wordt een 6,7 gegeven. Alle uitkomsten zijn vanaf 22 oktober te lezen via www.waarstaatjegemeente.nl.
Hier is ook een vergelijking met andere gemeenten is te vinden.
Het totale rapport geeft de gemeente nuttige input voor het verder verbeteren van de digitale dienstverlening. Samenwerking met inwoners is voor de gemeente één van de speerpunten voor de komende vier jaar. Voor de zomer zijn er contactpersonen voor de dorpen en wijken gestart. Zij zijn het aanspreekpunt voor initiatieven en ideeën op het gebied van leefbaarheid.
De inwonerpeiling is een eerste aanzet voor een breder inwonerpanel. Via het panel kunnen inwoners meedenken over het wonen en leven in Zevenaar. Wij nodigen u graag uit om u hiervoor aan te melden via www.zevenaarverbindt.nl.

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.