Pannerden aan het veranderen 

Pannerden aan het veranderen 

“En Paandre blief Paandre de eeuwe en de jaore”, zoals het jaren geleden klonk in de schutterstent tijdens de Pannerdense kermis. Men begon zowel te “sjoenkele”, als luidkeels mee te zingen. Wat dat betreft ontbrak het niet aan eensgezindheid. Hoe is het daar nu mee gesteld op weg naar 2022 terwijl ons leven al behoorlijk onder druk staat? Nog even los van het tornen aan normen en waarden. 

Bestuursvormen, een ultieme vorm van gemeenschapszin, slanken af en zijn naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Die zijn er klaarblijkelijk niet. Te druk is een van de vele redenen die men terugkrijgt bij het naarstig werven van potentiële opvolgers. Waarmee te druk blijft veelal een raadsel. Wellicht te druk met het vertellen dat men druk is en het is natuurlijk behoorlijk trendy om aan te geven dat je te druk bent. Stel je voor dat je eerlijkheidshalve moet bekennen dat bingewatchen je favoriete hobby’s is. Met comakijken kun je trouwens ook behoorlijk druk zijn… 

We zijn nu eenmaal aan veranderingen onderhevig en het kan wel eens zijn dat we nu aan de vooravond van grote veranderingen staan. Zoals in de zin van het wegvallen van kleine verenigingen. Entertainment verschuivingen van kleine zalen naar de huiskamer zullen we maar zeggen. Dan streamen we Jochem Meyer wanneer we normaliter naar de Pronkzitting zouden gaan. En gaan we traditioneel ieder jaar naar Dreamfields omdat de Pannerdense Kermis alleen nog terug te halen is uit ons collectieve geheugen. 

Het onderwerp sluimert door onze gemeenschap, maar blijft opmerkelijk vaak onder de radar. Eens kijken welke motiverende en stimulerende acties er gaan ontstaan in 2022. Niet alleen als goed voornemen, maar vooral als het tonen van daadkracht. Pannerden heeft een aantal verbinders binnen zijn gelederen, alleen zijn wij, en de personen in kwestie zelf, hier niet altijd van bewust. Het gaat hier niet over personen die metaforisch binnen dezelfde vijver rondzwemmen waarin druk gevist wordt. Het gaat juist om individuen die de mouwen opstropen en zelf vijvers beginnen aan te leggen. 

Pannerden Bewust.

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.