Eigenaren van AED's

Pannerden 29-09-2022

 

Beste eigenaar van een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Wellicht bent u al op de hoogte- of in contact geweest met één van de leden van de werkgroep AED en Reanimatie. Deze werkgroep van de Dorpsraad zet zich in om AED opleidingen te initiëren binnen Pannerden, zodat meer mensen getraind zijn om daadwerkelijk een AED te kunnen bedienen. Maar ook zet deze werkgroep zich in om meerdere AED’s binnen Pannerden beschikbaar te krijgen voor een bredere inzet dan alleen voor eigen vereniging of bedrijf waartoe de AED behoort.

Afdekking
Onze opzet is in basis om aanwezige AED’s binnen Pannerden 24/7 beschikbaar te hebben zodat er voldoende afdekking is binnen Pannerden. Momenteel is alleen de Dorps AED voor burger inzet beschikbaar. In theorie kan een AED een gebied van 500 meter rondom bedienen.

Door het beschikbaar hebben van meerdere AED’s in en rondom Pannerden vergroten wij niet alleen de bereikbaarheid, maar ook de snelheid van daadwerkelijke inzet zodat er binnen 6 minuten gestart kan worden met reanimeren.

Wat kunt u doen?
Het mag al duidelijk zijn waar deze brief over gaat: uw AED 24/7 beschikbaar stellen voor burgerinzet. Uw AED aanmelden bij HartslagNu.nl: het platform waar zowel inzetbare AED’s als ook burgerhulpverleners geregistreerd kunnen worden. Hierdoor wordt de AED van uw pand ook beschikbaar voor een daadwerkelijke inzet in ons dorp.
 
Toekomst
Net als de Dorps AED die wordt beheerd door Schuttersgilde Claudius Civilis en 24/7 inzetbaar is voor en door burgers, vinden wij het als Dorpsraad belangrijk dat er een grotere afdekking komt in Pannerden wat de inzet van AED’s betreft. Met meerdere inzetbare AED’s kan er dan ook een netwerk opgezet worden waarbij beheerders hun kennis met elkaar kunnen delen over onderhoud, logboek, testen, acties na een inzet van de AED, trainingen, servicecontracten etc.

Wij hopen dat u voldoende redenen en motivatie heeft om ook uw AED ter beschikking te stellen voor inzet tijdens een medeburger in nood.

Met vriendelijke en veilige groeten vanuit de Dorpsraad Pannerden,

Werkgroep AED & Reanimatie.

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.