Uit de kluiten gewassen

 hermsen

Een pitje van een zonnebloem krijgt veel aandacht, omdat winkeliers pakjes met bloemenzaadjes meegeven wil het zijn dat na het zaaien in de achtertuintje wel een plantje te voorschijn komt dat zich niet snel laat raden welk soort of ras. Na veertien dagen,  een zonnepit, niet vreemd gezien de verandering in ons natuurlijk patroon. Bij de familie Hermsen aan de Hoogeweg kwamen er drie voor de dag, die na een tijdje flink uit de kluiten gewassen zijn, de middelste heeft inmiddels een hoogte bereikt van 3 meter en 41 cm. Toos en Toon Hermsen vinden dit bijzonder en poseerde voor een plaatje.

Tekst en foto Frans Willemsen.

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.