RKPSC Stapje hoger op, uitvoeren met ambitie

Het bestuur van RKPSC en met name voorzitter Egging vindt dat er voor de komende jaren een duidelijke visie moet zijn binnen de vereniging waarmee ze jaren vooruit kunnen en waaruit de ambitie van de vereniging spreekt. In dit artikel legt de voorzitter in het kort uit wat het visiedocument "RKPSC Stapje hoger op, uitvoeren met ambitie" van 30 bladzijden inhoudt.

Door het bestuur van RKPSC is de laatste anderhalf jaar hard gewerkt om een visie op papier te krijgen hoe RKPSC een stapje hogerop kan komen. De voorzitter van RKPSC en met hem het bestuur vindt dat er binnen een vereniging een goede organisatie moet staan waarop de vereniging de komende jaren kan verder bouwen. In het visiedocument "RKPSC stapje hoger op, uitvoeren met ambitie", worden een aantal aspecten opgesomd die voor de komende periode van belang zijn voor de continuïteit en ambitie van deze vereniging. Egging benadrukt dat het niet zonder de hulp van andere mensen dan alleen het bestuur kan. Hij dringt dan ook aan op nog meer betrokkenheid van de leden bij de vereniging.

De aspecten die in het genoemde document genoemd worden zijn o.a.: organisatieverandering (werken met commissies), communicatie optimaliseren, aanwenden van middelen (geld, menskracht) sponsoren, donateurs, founders, samenwerking met diverse andere partijen, kwaliteitsimpuls jeugd en werving van vrijwilligers, profileren in de omgeving en verhogen van de prestatiecurve binnen de gehele vereniging..

Het voert te ver om de gehele inhoud van het visiedocument te verwoorden in dit artikel, maar voor de vereniging belangrijke aspecten voor de langere komen hierin naar voren. Op de algemene ledenvergadering op 6 juli jl. is al in het kort een tipje van de sluier opgelicht waar de vereniging naar toe wil. Spontaan hebben zich ook al een aantal mensen opgegeven om mee te werken aan een wijziging van de huidige organisatiestructuur binnen RKPSC.

Op maandag 17 september a.s. om 20.00 zal in de kantine van sport accommodatie "De Pauwengaard" een uitgebreide uiteenzetting volgen van de inhoud van het visiedocument. Het bestuur hoopt op de komst van veel leden, donateurs, sponsoren en alle andere mensen die RKPSC een warm hart toedragen. Uw inbreng deze avond is van groot belang voor onze vereniging. Aan de hand van reacties op het document zal het bestuur een weg inslaan die RKPSC op een hoger niveau moet brengen en houden.

Tot slot merkt de voorzitter dat het niet slecht gaat binnen de verenging, maar dat scherpte en alertheid van belang zijn voor de continuïteit van deze mooie vereniging. Komt allen op 17 september naar De Pauwengaard met ideeën en opvattingen.

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.