Pannerden Actueel

Regelwerk Pannerden: vanaf 20 september transport van de wanden

  • Hits: 3004
rw_fw01
rw_fw02
rw_fw03
rw_fw04
rw_fw05
rw_fw06
rw_fw07
rw_fw08
rw_fw09
rw_fw10
rw_fw11
rw_fw12
rw_fw13
rw_fw14
rw_fw15
rw_fw16
rw_fw17
rw_fw18
rw_fw19
rw_fw20
rw_fw21
01/21 
start stop bwd fwd

Foto's: Frans Willemsen
Vrijdag 20 september worden de eerste drie wanden voor het regelwerk aangevoerd. De resterende 30 stuks arriveren in de loop van september. Omdat de wanden maar liefst 5 bij 5 meter groot zijn en 27 ton per stuk wegen, worden de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. De vrachtauto's die de wanden vervoeren rijden met aangepaste snelheid en onder begeleiding van verkeersregelaars. Aansluitend aan de levering van de wanden vindt de aanvoer van de betonnen planken plaats, in totaal 160 stuks. Het laatste transport is op maandag 7 oktober.

Werkzaamheden aan de Zorgdijk
De duiker tussen de Zorgdijkplas en de Lobberdensche Waard gaat weg. Op die plek wordt over een traject van 90 meter de Zorgdijk verstevigd en opgehoogd. Ook wordt op een aantal plaatsen de berm van de Zorgdijk versterkt. Nieuw element in het gebied is een duiker die de Zorgdijkplas rechtstreeks verbindt met het Pannerdensch Kanaal. De duiker zorgt ervoor dat het gebied rondom de Zorgdijkplas leegt loopt als het hoogwater is geweest op de rivier. De werkzaamheden vinden plaats op 18, 19 en 20 september.

Regelwerk om water over de rivieren te sturen
Met het regelwerk kan Rijkswaterstaat bij hoogwater de vaste verdeling van water over de Waal en het Pannerdensch Kanaal intact houden. Dat is belangrijk voor de droge voeten en veiligheid van twee tot vier miljoen mensen in het rivierengebied.

Kijk voor informatie over het project op: www.rws.nl/regelwerkpannerden en www.rijnwaardenseuiterwaarden.nl > Regelwerk Pannerden. En volg ons op twitter: www.twitter.com/rwsregelwerk

Joomla Social by OrdaSoft!

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!