Oproep aan voorzitters van verenigingen

Aan alle voorzitters van het verenigingsleven in Rijnwaarden

Wij (Roel van Bommel en Eef Booltink) zijn van mening dat er geen of te weinig overleg plaatsvindt tussen de onderlinge verenigingen in Rijnwaarden.

We denken dat verenigingen meer zouden kunnen samenwerken dan nu het geval is maar zien echter ook dat elke vorm van structureel overleg tussen de verenigingen hiervoor ontbreekt.

Daarom nodigen we de voorzitters van alle verenigingen in Rijnwaarden graag uit voor een eerste bijeenkomst met als doel, de totstandkoming van een structureel Voorzitters Overleg Rijnwaarden (kortweg VOR).

Want... waarom zouden we allemaal het wiel opnieuw moeten uitvinden? Wat als uw buurman het antwoord of de oplossing voor een probleem al op de plank heeft liggen?

Oftewel de ene vereniging heeft een idee maar weet niet hoe, terwijl de ander vereniging het al eerder bij de hand heeft gehad en de oplossing beschikbaar heeft.

Laten we daarom proberen elkaar te helpen door dit overleg 1 à 2 keer per jaar vorm te geven. Een eenvoudig en informeel overleg waarbij daadkracht en effectiviteit voorop staan.

Wij gaan er natuurlijk vanuit dat alle voorzitters zich melden voor dit overleg zodat we zodoende een zo groot mogelijk bereik aan oplossingen kunnen creëren.

Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen aan vor@mkbrijnwaarden.nl om zich te melden. De datum en de plaats regelen we dan zo snel mogelijk.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij:

Roel van Bommel

Vz. HBV Rijnwaarden | voorzitter@hbvrijnwaarden.nl

of

Eef Booltink

Vz. MKB Rijnwaarden | voorzitter@mkbrijnwaarden.nl

mkbhuur

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.