Oudervereniging over de Renbaan.

Basisschool ’t Scathe in Pannerden is sinds augustus j.l. gevestigd in tijdelijke noodlokalen aan de Renbaan, in verband met nieuwbouw in het centrum van het dorp. De meeste kinderen komen op de fiets naar de school, de jonge kinderen worden gebracht door hun ouders. De Renbaan tussen de Nieuwstraat en de Industrieweg is ter hoogte van sporthal de
Pauwengaard verkeersluw: dat wil zeggen alleen toegankelijk voor voetgangers/fietsers/bromfietsers. Het is ook de meest gebruikelijke en veilige route naar de school.
Burgemeester en wethouders van gemeente Rijnwaarden zijn nu voornemens het raadsbesluit van begin mei j.l. uit te voeren, waarin deze weg opengesteld gaat worden voor gemotoriseerd verkeer in beide richtingen. Dit besluit is na een turbulent verlopen besluitvormingsproces tot stand gekomen. Op 31 augustus publiceerde het college van B&W het voornemen tot aanpassing van het verkeersbesluit voor de Renbaan in Pannerden.


Grotere kaart weergeven

Na het raadsbesluit is verplaatsing van de school naar deze locatie pas aan de orde gekomen. Dat de verantwoordelijken voor de sporthal een tweezijdige volledige openstelling bepleiten is hun verantwoordelijkheid. Als verantwoordelijke ouders voor
onze kinderen doen wij dat niet. Wij vinden dit een onverantwoorde keuze. Wij vinden dan ook dat het college, die borg moet staan voor een veilige verkeerssituatie voor onze kinderen, dit raadsbesluit niet moet uitvoeren en minimaal moet uitstellen zolang de school op deze locatie is gevestigd.

Individuele ouders en de oudervereniging gaan daarom een zienswijze indienen en een handtekeningenactie starten.
Zij vertrouwen op het gezond verstand van het college B&W en op minimaal uitstel van de plannen.
Ook vragen zij zich hardop af of het na een tweezijdige openstelling straks nog wel veilig genoeg is om via die route met de klassen naar de gymles in de Pauwengaard te gaan of naar de sportverenigingen die daar gevestigd zijn.

Naast deze handtekeningen actie van de Oudervereniging, die zal gaan van deur-tot-deur, is er ook een digitaal initiatief. Deze petitie is opgezet door een ouder en wordt ondersteund door de Oudervereniging.

{jcomments on}

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.