Vrijwilligers gezocht voor bedienen AED
Binnenkort zal er in het centrum van Pannerden een automatische externe defibrillator (A.E.D.) opgehangen worden. Namens cabaretgroep Ons Kent Ons hebben Chantal Wesselkamp en André Bodde zich ingezet om dit te realiseren. D.m.v. een collecte (een aantal jaren geleden) en financiële bijdragen van enkele organisaties zoals stichting PIT, jongerensoos 'De Duim', woningstichting Vryleve, dijkencross Pannerden, de gemeente Rijnwaarden, schuttersvereniging 'Claudius Civilis', carnavalsvereniging 'Land van Waoter & Wiend' en uiteraard O.K.O. zelf is er voldoende geld beschikbaar gekomen om deze A.E.D. aan te schaffen en beschikbaar te stellen aan de gemeenschap. Tevens kunnen ze uit de opbrengst een beveiligde kast bekostigen. Met het hele projekt is zo'n € 2.800,00 gemoeid.

Tijdens het Koninginnebal van 29 april a.s. zal de A.E.D. officieel overhandigd worden aan de mensen van de E.H.B.O.

Maar met het beschikbaar komen van dit apparaat zullen er ook mensen moeten zijn die de A.E.D. kunnen bedienen. Twee jaar geleden zijn rond de negentig mensen opgeleid, maar een jaarlijkse herhalingscursus is verplicht om het behaalde certificaat te behouden. Hiervoor hebben zich onlangs slechts twaalf mensen opgegeven. Daarom roept O.K.O. samen met de E.H.B.O. afdeling Pannerden iedereen op om die herhalingscursus te gaan volgen, óf om zich op te geven voor de nieuwe cursus. De herhalingscursus beslaat één avond en de kosten hieraan verbonden zijn € 17,50.

"Het belang van een A.E.D. midden in het dorp is voor iedereen duidelijk", aldus Chantal Wesselkamp van O.K.O., "nu is het van belang dat zoveel mogelijk mensen bereid zijn om die cursus te volgen. Feit blijft dat zoiets gewoon echt mensenlevens kan redden. En om het goede voorbeeld te geven hebben André en ik ons alvast als eerste aangemeld".

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de cursus op

www.ehbo-pannerden.nl of telefonisch bij secretaris Theo Gunsing, 0316 – 526 062.

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.