Groene rivier met betonbrug en regelwerk

Pannerden Brug

Op weg van Pannerden naar het veer over het Pannerdens kanaal richting Doornenburg kom je over een betonbrug (1) die de zomer en winterdijk gelijkvloers verbindt.

betonbrug pannerden


De tien peilers tellende brug was de eerste voorgespannen brug van Nederland en is in de jaren '50 gebouwd.
De directe aanleiding was de hoge werkeloosheid. De door de regering beschikbaar gestelde middelen dienden dan ook voor “het te werk stellen van jonge werklozen voor verbetering en wederopbouw van het land” .

Klik hier voor meer info over de bouw van de brug.

De brug overspant de zogenaamde "Groene rivier".

 

Regelwerk

Regelwerk oplevering

Regelwerk Pannerden is van grote betekenis voor de hoogwaterveiligheid in Nederland. Dat komt door de ligging aan het beginpunt van de Nederlandse delta:ingrijpen op deze plek is van grote invloed op de rest van het rivierengebied, van het IJsselmeer in het noorden tot de delta in het westen.

Het regelwerk is 175 meter breed en vijf meter hoog. Door meer of minder betonnen balken in het regelwerk te plaatsen, kan de hoeveelheid water die er bij hoogwater doorheen kan stromen, worden gereguleerd.

 

Groene Rivier

De Groene Rivier ligt aan de rechteroever van het Pannerdensch Kanaal.

groene rivier pannerden

Het gebied wordt begrensd door het kanaal, de winterdijk, de Pannerdense Overlaat en het Gemaal Kandia.
De Groene Rivier is de oude loop van het Pannerdensch Kanaal, dat in 1960 iets naar het westen is verlegd.
De diepe uiterwaard compenseert sindsdien de Rijnstrangen die tot die tijd via de Spijkse Overlaat bij extreem hoogwater meestroomden.
In het gebied liggen van west naar oost een oeverzone met enkele kribvakken, een leikade (is deels de oude dijk) en een groot stuk grasland met een tweetal poelen (deels restant oude kanaalloop) en twee bosjes.

De Groene Rivier is nu een belangrijke schakel in de waterverdeling over de Rijntakken. De Pannerdense Overlaat is een belangrijke 'regelknop', die de waterafvoer richting Neder-Rijn en IJssel regelt.
Vanaf 15 m + NAP bij Lobith stroomt het water vanuit de Lobberdense Waard over de Pannerdense Overlaat en stroomt het door de Groene Rivier mee. Het open cultuurgrasland heeft een lage ecologische waarde. Landschappelijk gezien is het gebied waardevol vanwege de vergezichten over het open land, onder andere op kasteel Doornenburg aan de andere kant van het Pannerdensch Kanaal.
De Groene Rivier zal de komende jaren worden heringericht, waarbij over een lengte van bijna 3 km een permanent meestromende nevengeul wordt aangelegd.
Na herinrichting bestaat het deelgebied uit 70 hectare (nieuwe) natuur en 34 hectare (nieuw) water. Tevens wordt in het gebied een hoogwatervluchtplaats voor vee gerealiseerd van circa 1 hectare.
Tot in de loop van 2012 vindt de voorbereidingsfase plaats. Realisatie van de Groene Rivier start naar verwachting  in 2013 en de oplevering van dit project is gepland uiterlijk 31 december 2015.

De Groene Rivier is onderdeel van het project Rijnwaardense Uiterwaarden. Dit project bestaat uit 6 deelgebieden met elk een eigen initiatiefnemer. Het hoofddoel is in totaal 500 ha nieuwe rivergebonden natuur en 11 cm waterstanddaling bij hoogwater te realiseren. Voor meer informatie kunt u kijken op www.rijnwaardenseuiterwaarden.nl

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.