Column van Drieske: Sinterklaos

drieske1Eind november, de pronkzitting wer achter de rug. Sinterklaos is un waek erder al ut laand ien gevaore dus dan wut ut ok tied dattie Paandre aonduut. Dah gebeurd elluk jaor, niks ni-js on.

Alleen hadde we dit jaor wel un vervaelend probleem: Ut waoter ien de Rien ston te laeg! En dah betekent dah we meteen un vervaelende kwestie hemme, waant de boot die wi-j altied hemme kan dan de have ien Tolkamer nie uut!

Hillemol ni-j is dah fenomeen now ok wer nie; Un paor jaor geleeje hemme we dah ok un keer gehad, en toen was ut commitee op ut haevige idee gekomme um de Sint en zien Hoofpiet ien un apart bootje te laoje. Now, dah was met rech un bootje, waant wi-j konde dur kwelluk met zien beie ien staon. En kold dah ut was! Kold!! De Hoofpiet zat zowat vasgevraore aon de innigste paol waor wi-j oons on vas konde holde. Ut zal ok un raor gezich gewes zien, twee van die grote kerls ien zun holle klomp, waant meer was ut nie.

Mar goed, ien 2011 hadde we dus ut eigeste probleem. En wah doe-j dan? Now, Sinterklaos eiges niks, mar ut commitee mos meteen op zuuk nor un alternatief (waorbi-j Hoofpiet en ik al aon hadde gegeve dat den holle klomp gin optie mer was...). Ien zukke gevalle volsteet mistal un tillefoontje nor Anton Reijmer en dan kump ut vur mekaor. Zo ok ien dit geval. Zondagmiddag reeje wi-j met de hele ploeg nor de Rien waor Anton al klaorston met un trekker, un aonhanger met daorop un grote rubbere boot. Ekkes de boot te waoter laote en gaon met die handel. Mar dah was nog nie zo gemekkeluk as wi-j dochte! Vurdah de aonhanger ien ut waoter ston, zakte hi-j tot aon de asse ien de zut! Un keer vuruut en wer achteruut, mar dah hielp niks! Alle piete van de boot af, alleen Sinterklaos en de Hoofpiet bleve dur op. Dur schiene foto's van te zien, mar die blieve angsvallig achterwaege.... Ut mot un raor plaotje zien gewes, dah is un ding wah zeker is! Sint en Piet as un bitje tegegewich um un sloep ien ut waoter te kriege. Wah uuteindelijk wel lukte natuurlijk, want "kannie" kump bi-j Anton ien ut woordeboek nie veur!

Uuteindelijk is ut allemol wer goedgekomme dur de welwillende medewerking van un paor minse uut ut daerp. Commitee bli-j, Sint en de Piete bli-j, de blage bli-j, wah wil je nog meer?

Hieruut bliek mar wer dah a-j mekaor ien un klein durpke un bitje wil hellepe, dah ut uuteindelijk allemol wel wer goed kump.

Of wil je nóg un veurbeeldje? Gao us kieke nor ut ni-je ooievaarsnes on de Grobbestede......

Drieske

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.