Column: Pannerden

Wat kun je daar nu over vertellen zult u denken, dat kan toch niet veel zijn.

Een klein plattelandsdorpje met wat onbetekenende inwoners van wie je, als je er niet vandaan komt, niemand kent. Hooguit is de naam van Nispen tot Pannerden bij wat ouderen bekend of gaan er herinneringen op aan de waterstanden die vroeger elke morgen om half tien werden opgesomd op de radio. Dan hoorde je steeds zeggen:”Pannerdense Kop min 10” maar het kon evenzogoed plus 10 zijn; dat was namelijk afhankelijk van het wassen van het water in de rivier de Rijn of het zakken van het water in diezelfde rivier. Maar het had niets van doen met bootvluchtelingen die de Rijn kwamen afzakken. De laatste die dat deden waren de batavieren, die ons welvaart brachten, meen ik.

En omdat bij Pannerden de rivier zich splitst in Rijn en Waal daarom noemt men die splitsing Pannerdense Kop. Maar het had natuurlijk net zo goed Pannerdense Kruis kunnen heten; dat was waarschijnlijk zelfs duidelijker geweest als je het hebt over de splitsing of kruising van een rivier. Precies op die splitsing ligt ook het meer bekende fort Pannerden, een fort dat gebouwd is ter verdediging tegen de aanvallen van legers die van uit Duitsland de Rijn zouden komen afzakken al ver voor de Eerste Wereldoorlog. Maar in de Tweede Wereldoorlog hebben Nederlandse soldaten toch wel minstens achtenveertig uur dapper stand gehouden tegen de aanvallen van een oppermachtig Duits leger.

We hebben het hier dus over Fort Pannerden; maar dat fort ligt dan wel weer toevallig in de gemeente Doornenburg welbekend van kasteel Doornenburg waar de bekende televisieserie 'Floris' met Rutger Hauer is opgenomen, terwijl Floris daar n.b. nooit gewoond heeft...

Nee, de naam Fort Pannerden is gekozen, omdat het fort toen het gebouwd werd, nog in West Pannerden lag. Maar West Pannerden ligt nu dus in de gemeente Lingewaard waar Doornenburg een onderdeel van is na de gemeentelijke herindeling van enige jaren geleden. En ook toen al was Doornenburg een eigenzinnig plaatsje want het behoorde tot de gemeente Bemmel; eigenaardig omdat het grensde aan de gemeente Gendt en aan Angeren dat tot de gemeente Huissen behoorde. Huissen spreek uit Huussen zodat de rest van Nederland niet in de war dreigt te geraken met het Noord Hollandse Huizen. Bovendien wordt Huussen ook zo uitgesproken door de bewoners in het dialect van de streek. Deze streek is in de loop der jaren zo veranderd doordat de rivier de Rijn werd verlegd bij Pannerden. Door deze verlegging ging West Pannerden bij Doornenburg behoren; maar Fort Pannerden bleef gewoon Fort Pannerden heten.

Het ligt aan de overkant zeggen ze in Pannerden. Of eigenlijk zeggen ze in Pannerden 'on dun aoverkaant' want ze spreken er dialect, maar het is en blijft de zelfde overkant; waar naar je kunt oversteken met een pont, en het heen en weer kunt krijgen, zoals Drs.P. ons al eens uitvoerig uit de doeken heeft gedaan. Maar met dat 'Paanders' dialect zal ik u verder niet vermoeien want, buiten enkele eigenwijze dwarsliggers en een paar ouden van dagen die niet beter weten, wordt het door bijna niemand meer naar behoren gesproken.

Ja, zelfs de zanggroep Vals Plat, die in dit eigenzinnige taaltje jarenlang Pannerden voortreffelijk bezong, heeft het bijltje er bij neergegooid. Ach ja, Pannerden. Reeds in 1985 moest het haar hoofd buigen voor de herindelings drang vanuit Den Haag. En na een jarenlang gevecht ging de zelfstandige gemeente Pannerden op in de vijf dorpen van het Gelders Eiland, en werd onderdeel van de gemeente Rijnwaarden.

Nee, het jarenlange vechten is ze niet in de kouwe kleren gaan zitten; er waait altijd wel een kouwe wind op de dijken, en nu er weer opnieuw een herindeling aanstaande is, laat men dat gelaten van zijn kouwe kleren afglijden...

Tja, ....Pannerden...een volgende keer wil ik er inhoudelijk toch iets meer op ingaan...

o.a. op de prachtige verbanden tussen verenigingen...en sterke opbouw van politieke partijen

de samenwerking van bedrijven... het rekening houden met elkaar ..het ruimte bieden aan..

Enfin... allemaal mooie dingen uit een dorp, die je wel weet,

maar zo gauw vergeet...

frans smolders

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.