Gedicht: De olde schol
't Mos dan wel een keer gebeure.
't Gebouw is niet mer van disse tied .
Hoe 't zo kwam wi'j eigelijk niet heure.
Dat dat zo mar geet, gi-j geleuf ow ore niet.

Umdat de buurman 'n tehuus wol bouwe;
groot was niet groot genoeg.
D'r moste paole ien de groond gehouwe;
't gebater begon al 's maerges vroeg.

Here, here, oonze kiender motte lere.
Oonze kiender wille verhaoltjes heure
en zinge:"Krijg toch allemaal de klere",
niet kieke naor almar ni-je scheure.

En toen de Pannerd,mar zo mag 't niet hiete
klaor was, dronke de here en geneudigde 'n glas
en nog 'n paor; van succes mo'j gepas geniete.
Dan doe'j 'n plas en zucht: jammer alwer 'n klas.

En now is 't zover, Aloyisius/Scathe veurbi-j.
60 Jaor geleje vur 't ers naor de grote schol.
Bi-j de zuster schrieve lere, vur mien was alles ni-j.
Vur straf van de Groot 'n maetlat ien de nek.

Met spulkwatier bute speule: rotte en haole.
Soms op de rug van grote jonges: Fren of Lard.
Toe vasholde; 't ritje was gratis, niks betaole.
De winnaar moch blieve zitte; wa ging 't hard.

Elke dag naor de kerk, half ach van huus.
Nuchter blieve, umda'j naor de communie mos.
Vur ow kie:ke; wi-j baejde Jezus van 't kruus.
dan ware wi-j wer efkes van alle kwaod verlos.

Bi-j juffrouw Jo ien klas drie en vier.
Ien plek van gym waandele Achter De Boerder-j
waor: "Den uil zat in de olmen" gezonge wier.
Dat was bes spannend: iets tusse hi-j en zi-j.

Ien klas 5 van; hoe hiette hi-j ok wer? les.
Ze zeie dattie niet van de vrollie af kon blie:ve.
Wiste wi-j veul; nog zo gruun as gres.
Moch oneervol ontslag op zien cvtje schrie:ve.

't Letste jaor ston bi-j de Zwart ien de klas
'n kas met geheimzinnige vrimde apperaote.
Daor lage Magdeburger halve bollen achter glas.
Ik het de Zwart d'r nooit over heure praote

Op die schol praotte bijna alle kiender plat.
Soms wo'j 't netjes zegge: "Mag ik kale hale?
D'r zit 'n schruifje los van 't taofelblad."
Wi-j ware knap; wi-j ware al tweetalig.

Die olde schol, zo mar 'n herinnering.
Gelukkig zulle de kastanjes blieve staon.
De ni-je schol wördt mooi volges tekening.
Dat de kiender d'r mar graag nor toe zulle gaon.

Geert Roelofs

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.