Beknopt stukje Pannerdense geschiedenis

Aan de Pannerdense dijk richting Geitenwaard  ontdekte men in de jaren  negentig van de vorige eeuw  sporen van bewoning. Bij nader onderzoek kwam men tot de ontdekking dat reeds in de periode tussen 5300-2000 v.Chr. hier mensen hadden geleefd.

Een ander prachtig voorbeeld is het recente onderzoek op de plaats waar nu het WSC  Pannerden staat.
Hier trof men resten aan van een boerenerf uit de late ijzertijd (ca 200 tot 50 jr voor Chr..
Hier hebben huizen gestaan uit de vroege middeleeuwen (400 tot 1200 na Chr.).
Houten palen werden in de bodem geplaatst. Tussen deze palen werd een vlechtwerk gemaakt van dunne takken. Dit alles werd met leem aangesmeerd.

Huis vroege middeleeuwen

Een voorbeeld van een huis of boerderij uit die periode
Ook volop sporen uit de Romeinse tijd zoals munten, mantelspelden, loodgewichtje met inscriptie en een deel van een gespplaat met gravering.

Ook werden hier enkele waterputten gevonden waarvan de oudste uit de 5e eeuw na Christus moet zijn. Tijdens het onderzoek vond men in een van de waterputten een complete knikwandpot uit de 6e eeuw na Christus.
Een schijffibulae met jezus-afbeelding uit ongeveer de 10e eeuw. 

Uiteindelijk moet deze nederzetting uitgroeien tot het huidige Pannerden.

Op papier of liever perkament bestaat Pannerden ongeveer vanaf het jaar 1008.
De oudste vermelding waar bissschop Balderik zijn erggoed, het oppidum pannardum schonk aan zijn kathedrale kerk. Deze Luikse bisschop was dus heer van Pannerden.
Dit gebied was veel groter dan het huidige. Het Pannerdensch kanaal bestond nog niet en het gebied strekte zich verder naar het westen. De grens kwam dicht bij het kasteel Doornenburg en in de uiterwaarden langs de Waal tot dicht bij Hulhuizen.

Tot 1284 bleef Pannerden in bezit van de Luikse Kerk en werd daarna gingen de rechten over naar het kapittel te Emmerik. In 1285 kreeg  Willem Doys het gebied in erfpacht. Deze Willem had ook het slot Scate bij Pannerden van de graaf van Cleve in leen. De naam Scate zien we in latere akten niet terug maar wel de naam Bijlant. De nakomelingen van Willem  dragen later de naam van Bijlant.
In 1303 een vermelding van  ridder Diderich, heer van Bijland. Diderich is door de graaf van Cleve met Bijland en door het kapittel van Emmerich met Pannerden beleend.
Ook Millingen was in het bezit van  Diderich

Huis Bijlant
Ridder Diderich krijgt in de periode  rond 1327 een opvolger genaamd Johan die steeds genoemd wordt als heer van Bijlant.
Diderich had waarschijnlijk een dochter genaamd Sophia.
Sophia werd vrouwe van Bijlant en trouwde in 1348 met Willem van den Bergh, broeder van Adam, heer van den Bergh. Adam stierf in 1354 en had geen nakomelingen.
Willem kreeg de bezittingen van Adam.
Zo kwamen de Berghse en Bijlantse bezittingen bij elkaar.


In 1803 ging de Heerlijkheid Pannerden over aan Jonkheer Karel Herman van Nispen van Pannerden.

Hugo

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.