Vanuit de Dorpsraad is het innitiatief ontstaan om middels een projectgroep, een BuurtWhatsApp op te zetten. Deze is inmiddels van start gegaan.

Joomla Social by OrdaSoft!