Dorpsraad: BuurtWhatsApp Pannerden van start!

bwa pannerden
Maandag 18 juli 2016 ging de BuurtWhatsApp (BWA) Pannerden officieel van start.


Dat betekent dat alle deelnemers een berichtje van hun groepsbeheerder hebben ontvangen. Om het BWA-project goed te laten verlopen hebben we een aantal regels opgesteld, die u hieronder kunt lezen.


Natuurlijk kunt u zich nog altijd aanmelden. Hiervoor hebben we een emailadres, te weten: BWAPannerden@hotmail.com
Wanneer u zich aanmeldt via email zorgen wij dat de groepsbeheerder ingelicht wordt. Graag uw voor- en achternaam, adres, geboortejaar en uiteraard uw mobiele nummer vermelden. Uiteraard is het mogelijk dat meerdere gezinsleden meedoen, mits de deelnemer minimaal 18 jaar is.


Om deel te nemen aan deze BWA hoeft u niet alle deelnemers uit uw wijk als contactpersoon in uw telefoon op te slaan. U krijgt een berichtje wanneer u aan de groep bent toegevoegd en indien u dit bericht “archiveert” kunt u via dit bericht een melding doen indien dat nodig is. De groepsbeheerder zal er op toezien dat de BWA uitsluitend gebruikt wordt waar deze voor bedoeld is en dus uitdrukkelijk NIET voor privéberichten onderling!!


De projectgroep heeft Pannerden in 9 “wijken” verdeeld, te weten:

 

Wijk 1: (Groepbeheerders Nicole Schaefers en Anet Buil)
Haggenburgstraat, Haspelstraat, Industrieweg, Nieuwstraat, Korte Nieuwstraat, Renbaan, Vlijtweg, Ulepad, Kijfwaard.


Wijk 2: (Groepbeheerders Dorathé Wezendonk en Mart te Pest)
Kanaalstraat, Schoolstraat.

Wijk 3: (Groepbeheerders Henk Peters en Michiel Loef)
Aerdtsestraat, Claudius Civilisstraat, De Kamp, Past. Brugmanstraat, Mr. Dr. C. van Harenstraat.

Wijk 4: (Groepbeheerders Anthony Berendsen en Ronnie Hendriks)
De Tuin, Dorpsplein, Grobbestede, Kerkstraat, Kosterstraat, Oude Rijnstraat, Rijndijk, Rijnstraat.

Wijk 5: (Groepbeheerders Jos Berentsen en Arno Hermsen)
De Bongerd, De Kuiperij, Hoge Oever, Hoogeweg.

Wijk 6: (Groepbeheerders Inge Swaters en Annie Mulder)
De Netelstede, Populierenstraat, Pr. W. Alexanderstraat.

Wijk 7: (Groepbeheerders Frans van Loon en Denise Bongers)
Burg. Cremersplein, De Pas, Wilgenstraat.

Wijk 8: (Groepbeheerders Yvonne te Pest en Ilona Peters)
Berghoofdseveerweg, Deukerdijk, Groenestraat, Pannerdensewaard, Ringdam, Veerdam.

Wijk 9: (Groepbeheerders Heico Harmsen en Leontien Kummeling)
Elzenhof

Hoe werkt de BWA eigenlijk?

Een BuurtWhatsApp is een WhatsAppgroep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht.
Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Die kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek van de straat staan. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden.


Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.
In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald.


De meeste mensen voelen wel aan als er iets niet in de haak is. Velen, zeker ouderen, zijn echter huiverig om in zo’n situatie zelf de confrontatie met een verdacht persoon aan te gaan. Het is fijn als je in omstandigheden als deze je buren toch even kunt waarschuwen. Op vele plekken in Nederland hebben buurten zich al verenigd in buurtApps. Burgers nemen zo zelf het heft in handen en dragen actief bij aan een veiliger en dus leefbaarder leefomgeving.

Een BuurtWhatsApp kan de veiligheid in uw buurt verbeteren, maar de groep moet geen complete chaos worden. Daarom hebben we een aantal voorwaarden en regels opgesteld.

 • Wij hanteren een minimumleeftijd van 18 jaar.
 • Deelnemers zijn woonachtig / gevestigd in Pannerden in de wijk van de desbetreffende groep.
 • BuurtWhatsApp is een burgerinitiatief, de politie komt alleen in actie wanneer er een melding bij 112 gedaan wordt
 • Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting
  • S = Signaleer
  • A = Alarmeer 112 (indien nodig)
  • A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.
  • R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
 • Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 • Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 • Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte, gezicht en kleding kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtWhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacyproblemen zal opleveren. Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.
 • Gebruik de Whats-App groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten!!
 • Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de WhatsApp-Groep.

In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien beslissen de leden van de projectgroep in samenspraak met de politie en gemeente.

Laten we gezamenlijk Pannerden een stukje veiliger maken!

Projectgroep BWA Pannerden
Anet Buil, Michiel Loef, Mariët te Pest André Bodde en Nathalie Peters

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.