Nieuws van JIB Jongeren in Beweging.

Beste bewoner van de gemeente Zevenaar,


Graag stellen wij ons aan je voor. Wij zijn jongeren in beweging (kortgezegd: JIB). Ongeveer
een jaar geleden bloeide bij ons het idee op om jongeren actief te betrekken binnen onze
samenleving en hun ideeën door te spelen. Hoe willen wij dit doen? Door te bewegen!
Jongeren hebben vaak een andere kijk op de samenleving en deze frisse blik is nodig om hun
toekomst zodanig in te richten, dat ook zij zich hier prettig bij voelen. Immers: jongeren zijn de
toekomst.
Het belangrijkste doel dat JIB voor ogen heeft, is het verbinden van actieve jonge mensen met
elkaar en hun competenties samen te voegen. Zo kan de één mooie ideeën met ons delen en de
ander zich inzetten voor een bijzonder project. Zo bundelen we eenieders krachten om op deze
manier te bouwen aan onze eigen toekomst.
Momenteel zijn jongeren ook minimaal actief binnen de politiek. Dat betekent dat hun visie en
uitstraling nauwelijks wordt gewaarborgd. Dit zorgt voor een mismatch tussen de wensen van
de jongeren en het beleid dat deze zelfde jongeren wel raakt. Het belang van een stem vanuit
de jongeren is hiermee enorm groot. Wij zullen deze stem samen vormen. JIB heeft ervoor
gekozen zelf politiek onafhankelijk te zijn en te blijven en geen politieke kleur te dragen. Op
deze wijze kunnen jongeren op een vrije manier hun standpunten en ideeën met elkaar delen.
Wel zal JIB helpen de politiek te bereiken op het moment dat dit nodig is.
Hoe gaan wij dit aanpakken?
JIB zet zich in om in alle dorpen, kernen en wijken – waarin jongeren of mensen die zich jong
voelen – wonen, werken, samenleven en actief zijn, te betrekken binnen onze beweging. Hierbij
is de gedachte het streven naar steeds meer leefbaarheid en saamhorigheid binnen de lokale
gemeenschap. JIB wil samenwerken met actieve jongeren die een positieve bijdrage willen
leveren aan hun eigen woon- en leefmilieu. Wij zijn momenteel dan ook ijverig op zoek!
We zullen in gesprek gaan met onze leden over alles wat hun toekomst raakt of zal raken, we
zullen brainstormen over ideeën die mogelijk bijdragen aan onze maatschappij, we willen waar
nodig een handje helpen bij behoeftigen, we zullen onze visies delen met de lokale politiek en
zullen deelnemen aan of starten met projecten voor solidariteit binnen onze prachtige gemeente.
Naarmate we meer leden hebben, hopen wij natuurlijk onze ambities uit te breiden en een stem
te vormen die onze jongeren binnen onze gemeente vertegenwoordigt.

Wij hopen op een fijne samenwerking!
Team JIB

https://www.facebook.com/JIBZEVENAAR

jibzevenaar@outlook.com

 

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.