Energietoeslag 2023

De energieprijzen zijn sinds vorig jaar flink gestegen. Het kan voor mensen daarom moeilijk zijn om de energierekening te betalen.
Daarom is er ook in 2023 een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen.
Ook komt er voor studenten een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten.
Automatisch uitbetalen
Heeft u vorig jaar de energietoeslag gekregen en heeft u in 2023 ook een laag inkomen? Of ontvangt u een
bijstands-, IOAW, IOAZ of Bbz-uitkering van de gemeente? Dan bekijken we of u aan de voorwaarden (zoals inkomen) voldoet.
Heeft u recht op energietoeslag? Dan ontvangt u uiterlijk half december van ons een brief. Hierin leest u welk bedrag u ontvangt.
De energietoeslag krijgt u automatisch uitbetaald voor 15 december 2023. U hoeft zelf niks te doen. Let op: huishoudens die dit jaar
al een voorschot (€ 500) hebben ontvangen, krijgen nu (als aan de voorwaarden is voldaan) nog het restantbedrag van € 800.
Tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten
De tegemoetkoming voor studenten is een eenmalig bedrag van € 400. Studenten komen in aanmerking voor de tegemoetkoming als ze:
▪ uitwonend zijn en;
▪ een basisbeurs en aanvullende beurs hebben, of;
▪ in de leenfase zitten en in de laatste maand voor de start van de leenfase een aanvullende beurs
hadden.
Studenten die aan deze voorwaarden voldoen, krijgen vanzelf bericht van DUO. Vanaf januari 2024 wordt
de tegemoetkoming automatisch door DUO uitgekeerd.
Zelf aanvragen
Krijgt u niet automatisch de energietoeslag 2023? Dan kunt u deze zelf aanvragen. Na 15 december kunt u
zich via https://www.zevenaar.nl/energietoeslag aanmelden. Dit kan tot 1 juli 2024.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.