Dorpsraad: Enquête woonvisie

De enquete is gesloten en binnenkort zullen wij de resultaten met u delen. Eenieder (115) die meegedaan heeft bedankt!

Het college en de gemeenteraad willen een actuele Woonvisie voor het huidige Rijnwaarden meegeven aan de nieuwe gemeente. Hoewel de wens is deze nog dit jaar vast te stellen wil het college ook een zorgvuldig proces. Een proces waarbij ook dorpsraden een plaats hebben.

Voor ons als Dorpsraad is het belangrijk om ook uw mening te vragen als het over wonen gaat. Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u om een beter beeld te krijgen over uw ideeën en belevenis rondom het thema woonvisie en leefbaarheid.

Deze enquête is opgedeeld in de volgende thema’s:

  • Vragen voor het vormen van een profiel van de deelnemers,
  • Vragen met betrekking tot uw woonwensen,
  • Vragen en stellingen met betrekking tot uw woonvisie (dorp).
  • Vragen met betrekking tot de leefbaarheid (dorpsraad).

 wonen

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.