Dorpsraad: Inzameling PMD succesvol maar verdient wel aandacht

afbeelding van plastic afval

De gemeente controleert de komende weken de samenstelling van de aageboden Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken (PMD).

Waarom?

Inwoners van Rijnwaarden bieden sinds de invoering steeds meer PMD aan. Dat is goed want hiermee levert u een belangrijke bijdrage aan de recycling van waardevolle grondstoffen. Om de materialen uit het PMD goed te kunnen recyclen is het belangrijk dat u het PMD volgens de scheidingsregels aanbiedt. De afvalinzamelaar kan PMD dat niet voldoet aan de scheidingsregels weigeren. U moet het PMD dan zelf goed scheiden volgens de scheidingsregels en opnieuw aanbieden bij de juiste afvalsoort.

Wat levert het op?

De gemeente ontvangt een vergoeding voor de ingezamelde hoeveelheid PMD. Deze vergoeding wordt via de afvalstoffenheffing doorberekend aan de inwoners. Hoe meer PMD we samen inzamelen hoe financieel gunstiger dit voor u is.

Op www.rijnwaarden.nl/afval vindt u meer informatie. Hier staan ook de scheidingsregels van PMD.

pmd kaart wat mag wel en wat mag niet

 

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.