Glasvezel buitenaf - Ambassadeurs gezocht

Inleiding:

Glasvezel buitenaf wil direct na de zomer starten met het voorbereiden voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de Regio Arnhem-Nijmegen. Zij hebben veel ervaring met de aanleg en hebben inmiddels in meer dan 30 gebieden in met name Gelderland, Overijssel, Utrecht, Brabant en Limburg de vraagbundeling afgerond. Het gaat dan om meer dan 100.000 aansluitingen die gerealiseerd zijn of in voorbereiding zijn voor aanleg.

Op www.glasvezelbuitenaf.nl kunt u informatie vinden over de organisatie en een aantal projecten die lopen of bijna zijn afgerond.

Projectgebied:

Het projectgebied dat het eerst van start gaat omvat het buitengebied in de gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort, Rheden, Arnhem, Lingewaard en Overbetuwe. Daarnaast sluit het gebied Druten, Wijchen, Beuningen, Heumen, Nijmegen, Berg en Dal en Mook en Middelaar direct aan.

Planning:

De planning is om in de zomer de voorbereidingen te doen en direct na de zomer (begin september) te starten met een brede informatievoorziening aan de bewoners en bedrijven in het buitengebied. Als er voldoende belangstelling is d.w.z. meer dan 50 %, gaat de aanleg ook kort daarna van start.

Inhoud:

De aanleg omvat het maken van glasvezelaansluitingen in de woningen en bedrijven, waardoor zij gebruik kunnen maken van stabiel en snel internet. Deze glasvezelaansluitingen zorgen voor goede verbindingen voor televisie, telefoon. Maar ook vele internetdiensten kunnen dan probleemloos draaien. Dan komt er een eind aan de beperkingen van het huidige koperdraadje. Iedere woning/ bedrijf krijgt zijn eigen aansluiting en de bewoners kunnen met snel internet, studeren, beeldzorg ontvangen, besturing op afstand van proces en klimaatsystemen, grote bestanden versturen en ontvangen, netflixen en vele andere mogelijkheden.

Aanbieding:

Glasvezel buitenaf is de organisatie die het open netwerk aanlegt en beheert. Er kan een keus gemaakt worden van welke dienstaanbieders men diensten afneemt. In de start zullen dat tenminste 6 partijen zijn. Er wordt één contract afgesloten voor het vastrecht (de aansluiting) en de dienstaanbieder. Bij het vastrecht kan men kiezen voor een éénmalige afkoop of een tarief per maand. De dienstaanbieder biedt een contract aan voor een periode van 1 jaar.  De tarieven zijn nog niet definitief bekend, maar de kosten zullen ongeveer hetzelfde zijn dan wat U nu betaald. Als indicatie voor het vastrecht is een tarief van € 15 per maand of éénmalig € 1900 te verwachten. De dienstaanbieders kennen vele producten, maar met een alles in één pakket (telefoon, internet en tv) van ca. € 50 per maand hebt u al goede voorzieningen.

Voorbereiding:

Belangrijk is om in het gebied bewoners en bedrijven goed te informeren en te helpen om goede keuzes te maken. Om een gebied succesvol aan te sluiten is in de eerste ronde een deelname van meer dan 50% van de aansluitingen noodzakelijk. Latere aansluitingen zullen tenminste € 995 duurder zijn dan meedoen in deze fase.

Glasvezel buitenaf doet zijn uiterste best om een goede informatievoorziening te regelen, maar de gebiedskennis van bewoners zelf is van groot belang gebleken in de ruim 30 projecten die al gedraaid hebben.

Daarom zijn er ook de eerste contacten gelegd met sleutelfiguren in het gebied die willen meehelpen om een lokaal ambassadeursnetwerk van Glasvezel buitenaf te realiseren.

Ambassadeursrol:

Wat zijn dan ambassadeurs en wat doen zij?

Ambassadeurs zijn meestal mensen die zelf veel belang hebben dat er glasvezel komt in het gebied. Maar zij kennen ook veel mensen in de buurt, vereniging of familiekring. Zij krijgen van glasvezel buitenaf extra informatie om bewoners en bedrijven goed te kunnen informeren, vragen te kunnen beantwoorden en te ondersteunen bij het afsluiten van een contract. Hoe men de rol in wil vullen is ook aan de ambassadeur zelf. Men kan bezoekjes afleggen, een app groep maken, een lokale informatiebijeenkomst beleggen.  Zij worden goed geinformeerd en  kunnen een beroep doen op Glasvezel Buitenaf voor ondersteuning.

Om een goed netwerk op te bouwen proberen we samen met al aanwezige ambassadeurs en sleutelfiguren ongeveer één ambassadeur per 50-75 potentiele aansluitingen te werven.

Heeft u belangstelling om ambassadeur te worden of heeft u nog vragen? Neemt u gerust contact op. Hieronder staan mijn gegevens en ik ben de verkenner/kwartiermaker, zoals men dat noemt. Mijn taak is om samen met U een netwerk op te bouwen voor Glasvezel buitenaf in dit gebied.

Als U mij een mailtje stuurt met uw gegevens daarin, dan neem ik contact met u op. Een telefoontje is ook prima.

Contactgegevens:

Mijn naam is Leo Scharenborg, kwartiermaker bij Glasvezel Buitenaf en mijn gegevens zijn:

E-mail: l.scharenborg@glasvezelbuitenaf.nl

Telefoon: 06-5367 7107

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.